Bez kategorii

Stanowisko PRN PPS ws. wyroku TK i związanych z tym protestów społecznych

Polska Partia Socjalistyczna w sprawie opublikowanego przez TK uzasadnienia do wyroku TK w sprawie „niekonstytucyjności prawa do aborcji w wypadku ciężkiego uszkodzenia płodu” oraz publikacji w Dz. U co czyni go prawem, stoi na stanowisku, iż narusza to zasady dobrego prawodawstwa, jest sprzeczne z zasadą supremacji praw człowieka i obywatela. Uzasadnienie TK zawiera wiele absurdów …

Stanowisko PRN PPS ws. wyroku TK i związanych z tym protestów społecznych Read More »

Łódź: Obchody 76. rocznicy wyzwolenia Łodzi

Obchodzimy dzisiaj 76 rocznicę Wyzwolenia Łodzi. Jest to dla naszego miasta, jego historii i mieszkańców data ważna i bardzo  znacząca. Wacław HetmanPrzewodniczący Łódzkiej Rady Wojewódzkiej PPS Jako przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej i członkowie Koła PPS Łódź Widzew, jak co roku wzięliśmy udział w uroczystościach organizowanych przez Muzeum na Radogoszczu w Łodzi. Pamięć o Wyzwoleniu Łodzi …

Łódź: Obchody 76. rocznicy wyzwolenia Łodzi Read More »

Wybory w Organizacji Młodzieżowej PPS

Zgodnie z regulaminem OM PPS po roku od ostatnich wyborów, 13.01.2021 zorganizowane zostały ponowne wybory na kolejną, trzecią już kadencję Zarządu. W związku z planowaną restrukturyzacją organizacji, od tej kadencji Zarząd składa się z siedmiu osób. Zgodnie z regulaminem wybory odbyły się elektronicznie i trwały 72h. Uprawnionych do głosowania było 74 pełnoprawnych członków Czerwonej Młodzieży. …

Wybory w Organizacji Młodzieżowej PPS Read More »

Uchwała RN PPS ws. polityki medialnej z 1 lutego 2020 r.

Polska Partia Socjalistyczna jest świadoma znaczenia polityki medialnej, jej wpływu na wizerunek partii i znaczenie dla promowania działań na rzecz popularyzowania idei socjalizmu. Zgodnie z zasadami określonymi przez Statut i Deklarację Ideową PPS szanujemy konstytucyjne prawo do wolności słowa. Przestrzegamy unormowań prawnych określonych prawem prasowym. PPS potępia stosowanie nieetycznych środków przekazu medialnego, szczególnie w mediach …

Uchwała RN PPS ws. polityki medialnej z 1 lutego 2020 r. Read More »

Uchwała RN PPS ws. reaktywacji Organizacji Młodzieżowej z 31 sierpnia 2019 r.

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej podejmuje uchwałę o reaktywacji Organizacji Młodzieżowej. Ramy organizacyjne i zasady współpracy z Partią będzie określał Centralny Komitet Wykonawczy. Regulamin oraz zasady funkcjonowania zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Naczelnej. Rada Naczelna upoważnia towarzyszy: Gabriel Karczewski Bartosz Sieniawski Bogusław Halski–Pionka do prac organizacyjnych i rejestracji kandydatów do organizacji młodzieżowej.

Uchwały RN PPS z 15 czerwca 2019 r.

Marek Jabłoński został wybrany członkiem Komisji Programowej. W głosowaniu było 17 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Sekretarz Rady Naczelnej sporządza protokół i przesyła go do Przewodniczącego Rady Naczelnej w terminie 2 tygodni a po aprobacie rozsyła członkom Rady Naczelnej. Członkowie Rady Naczelnej mają 2 tygodnie na zgłaszanie uwag. …

Uchwały RN PPS z 15 czerwca 2019 r. Read More »

Przewiń do góry