Władze

Ustrój PPS

W Polskiej Partii Socjalistycznej na szczeblu centralnym najważniejszą rolę pełni Rada Naczelna. RN PPS jest wybierana co trzy lata na ogólnokrajowym Kongresie Partii.

Pomiędzy posiedzeniami pełnej Rady Naczelnej, jej obowiązki wypełnia Prezydium Rady Naczelnej.

Za wykonywanie uchwał Rady Naczelnej odpowiada Centralny Komitet Wykonawczy PPS.

Rada Naczelna

Rada Naczelna PPS jest organem stanowiącym partii i kierującym jej polityką w okresie między kongresami. Pomiędzy posiedzeniami pełnej Rady Naczelnej, jej obowiązki wypełnia Prezydium Rady Naczelnej. Obecna kadencja Rady Naczelnej została wybrana przez XLIV Kongres PPS 19 marca 2022 roku.

Prezydium RN

Wojciech Konieczny
Przewodniczący
Bogdan Chrzanowski
wicePrzewodniczący
Cezary Żurawski
wicePrzewodniczący
Monika Chowańska
Członkini Prezydium
Andrzej Ziemski
Członek Prezydium
Jakub Żabiński-Sikorski
SEKRETARZ RN PPS

Centralny Komitet Wykonawczy

Marcin Klos
Przewodniczący CKW
Marta Kościelecka
WiceprzewodniczącA CKW
Małgorzata Białek
Skarbniczka CKW
Zbigniew Dymke
Członek CKW
Joanna Jędraszkiewicz
CzłonKINI CKW
Jakub Pietrzak
Rzecznik PPS
Kacper Wężyk
CZŁONEK CKW

Pozostali członkowie i członkinie

Sabina Bakus
CZŁONKINI RN
Piotr Bruchajzer
CZŁONEK RN
Joanna Grudzińska
CZŁONKINI RN
Marek Jabłoński
CZŁONEK RN
Joanna Jędraszkiewicz
CZŁONKINI RN
Jerzy Kołomyjec
CZŁONEK RN
Wacław Koń
CZŁONEK RN
Marek Marcola
CZŁONEK RN
Igor Motyka
CZŁONEK RN
Krystyna Narwicz
CZŁONKINI RN
Radosław Orłowski
CZŁONEK RN
Tadeusz Pankowski
CZŁONEK RN
Barbara Pluchrat
CZŁONKINI RN
Jakub Pietrzak
RZECZNIK PRASOWY PPS
Konrad Ptak
Członek RN
Krzysztof Rinas
CZŁONEK RN
Piotr Stasiak
CZŁONEK RN
Władysław Skonecki
CZŁONEK RN
Artur Zieliński
CZŁONEK RN
Andrzej Ziemski
CZŁONEK RN

Rzecznik PPS

Rzecznikiem Prasowym PPS jest Jakub Pietrzak, członek Rady Naczelnej PPS oraz CKW.

Centralna Komisja Rewizyjna

Centralna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym partii, wybieranym przez Kongres w składzie do 9 osób. Do uprawnień Centralnej Komisji Rewizyjnej należą m. in.: ocena zgodności ze Statutem działalności organów partii; przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej i majątkowej oraz nadzór nad pracą wszystkich komisji rewizyjnych PPS.

Członkowie i członkinie

Sabina Bakus
Przewodnicząca CKR
Adam Lis
Członek CKR
Ewa Pryszcz
Członkini CKr
Maria Sedlak
Członkini CKr
Artur Zieliński
Członek CKR

Centralny Sąd Partyjny

Centralny Sąd Partyjny wybierany jest przez Kongres Partii w składzie do 9 osób. Rozpatruje apelacje oraz sprawy w pierwszej instancji, jeśli zarzuty dotyczą członka władz naczelnych PPS.

Członkowie i członkinie

Roman Smuszkiewicz
Prezes CSP
Rafał Komisarz
Sędzia CSP
Małgorzata Majdańska
SĘDZIA CSP
Henryk Klos
Sędzia CSP
Marek Marcola
Sędzia CSP
Władysław Ufniarz
SĘDZIA CSP

Mazowsze

Przewodniczącym mazowieckiej Rady Wojewódzkiej PPS jest Andrzej Ziemski, członek Rady Naczelnej.

Śląsk

Przewodniczącym śląskiej Rady Wojewódzkiej PPS jest Wojciech Konieczny, Przewodniczący Rady Naczelnej.

Lublin

Przewodniczącym lubelskiej Rady Wojewódzkiej PPS jest Władysław Skonecki, członek Rady Naczelnej.

Bydgoszcz

Przewodniczącym bydgoskiej Rady Wojewódzkiej PPS jest Jerzy Kołomyjec, członek Rady Naczelnej.

Komitet organizacji 130. rocznicy powstania PPS

10 października 2021 roku, Rada Naczelna PPS powołała Komitet organizacji 130. rocznicy powstania Polskiej Partii Socjalistycznej. Dokładna data rocznicy to 23 listopada 2022 roku. Poniżej skład osobowy Komitetu.

Członkowie i członkinie

Bogusław Gorski
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU
Wojciech Konieczny
Członek Komitetu
Ryszard Dzieniszewski
Członek Komitetu
Władysław Skonecki
Członek KOMITETU
Jerzy Kołomyjec
Członek Komitetu
Andrzej Ziemski
Członek Komitetu
Kacper Wężyk
Członek Komitetu
Jakub Żabiński-Sikorski
Członek Komitetu
Przewiń do góry