O nas

Nie przestaniemy walczyć, aż zapanuje nowy, sprawiedliwy ustrój, gdzie nie będzie miejsca na wyzysk i ucisk.

Józef Piłsudski

Od ponad 130 lat Polska Partia Socjalistyczna pomaga Polkom i Polakom realizować marzenia o lepszym świecie. Walczymy o społeczeństwo, w którym żadne dziecko nie musi dorastać w ubóstwie, w którym wszyscy ludzie mogą żyć w pokoju, godności i bezpieczeństwie społecznym oraz demokratycznie kształtować społeczeństwo.

Nie ma demokracji bez zaangażowanych społecznie obywateli. Polska Partia Socjalistyczna chce oddać w ręce jak najszerszej grupy Polek i Polaków realną kontrolę nad polityką, aby decyzje podejmowane były zgodnie z potrzebami ludzi, a nie interesów nielicznych. Dlatego też promujemy aktywny udział obywateli w życiu publicznym i wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Polska Partia Socjalistyczna wierzy, że aby osiągnąć nasze cele, musimy dążyć do sprawiedliwości społecznej i równości szans. Walczymy z nierównościami, które dzielą nasze społeczeństwo na bogatych i biednych, na potężnych i bezsilnych. Chcemy, aby wszyscy mieli równe szanse na rozwój, niezależnie od swojego pochodzenia czy statusu materialnego.

PPS dąży do zbudowania kraju, w którym nikt nie będzie pozostawiony sam sobie, a dobro wspólne będzie zawsze stawiane na pierwszym miejscu. Dzięki realizacji naszych socjalistycznych postulatów uczynimy z Polski silne państwo, które będzie stanowić pozytywny przykład dla całego świata.

Dołącz do nas. Wspólnie spełniajmy nasze marzenia o lepszej Polsce i świecie.

Antyfaszyzm

Powrót faszyzmu to aktualne zagrożenie dla Polski. Działamy, aby powstrzymać brunatną falę w naszym kraju i na świecie.

Socjalizm

Jesteśmy socjalistami jak Daszyński, Piłsudski i Dubois. Dążymy do sprawiedliwości i godnego życia dla wszystkich, bez względu na majątek.

Patriotyzm

Walczymy o interesy naszej ojczyzny w Europie i na świecie. Zmieniając Polskę na lepsze, pamiętamy o walce naszych przodków o niepodległość.

Przewiń do góry