Uchwała RN PPS ws. udziału Partii w wyborach parlamentarnych 2019 z 20 lipca 2019 r.

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej przyjmuje z zadowoleniem fakt powstania Koalicji Lewicowej do wyborów parlamentarnych w 2019. RN, w oparciu o art. 46 pkt 2 Statutu Partii podejmuje decyzję o przystąpieniu do nowej koalicji. RN upoważnia  prezydium i sztab wyborczy do uzgodnienia warunków udziału w wyborach. Przewodniczący RN PPSWojciech Konieczny