Uchwała RN PPS ws. poparcia manifestacji OPZZ w dniu 22 września 2018 z 22 września 2018 r.

Polska Partia Socjalistyczna kieruje wyrazy solidarności i poparcia do pracowników manifestujących z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych. W pełni rozumiemy ich niezadowolenie z polityki państwa w zakresie stosunków pracy, form zatrudnienia, polityki płacowej i rozwiązań emerytalnych. Rozwojowi Polski po roku 1989 towarzyszy narastające rozwarstwienie społeczne i pogłębiająca się nierówność szans obywateli w sferze gospodarki, edukacji, ochrony …

Uchwała RN PPS ws. poparcia manifestacji OPZZ w dniu 22 września 2018 z 22 września 2018 r. Read More »