Kongres

Uchwała XLIV Kongresu ws. opłacania składek członkowskich i dodatkowych

Na podstawie art. 6, 10, 24 i 32 Statutu PPS, Kongres PPS ustala wysokość składki członkowskiej na minimum: 15 złotych miesięcznie dla osób pracujących; 7 złotych miesięcznie dla emerytów i rencistów; 1 złoty miesięcznie dla bezrobotnych, uczniów i studentów. Komitety Okręgowe mogą ustalić dodatkowe składki stałe lub czasowe dla sfinansowania własnych przedsięwzięć. Komitety Okręgowe mogą …

Uchwała XLIV Kongresu ws. opłacania składek członkowskich i dodatkowych Read More »

Uchwała XLIV Kongresu ws. sposobu wyboru organów naczelnych partii

Kongres ustala następujące zasady wyboru Rady Naczelnej, Centralnej Komisji Rewizyjnej i Centralnego Sądu Partyjnego: Rada Naczelna wybrana przez XLIV Kongres PPS będzie składać się z 30 osób wybranych przez Kongres oraz parlamentarzystów-członków PPS na podstawie artykułu 12, ust. 3 Statutu PPS. Centralna Komisja Rewizyjna wybrana przez XLIV Kongres PPS będzie składać się z 7 osób. …

Uchwała XLIV Kongresu ws. sposobu wyboru organów naczelnych partii Read More »

Uchwała XLIII Kongresu ws. celów i zadań PPS na lata 2019-2021

I. Od dnia powstania Polska Partia Socjalistyczna walczy o ludową Rzeczpospolitą Polską z socjalistycznym systemem społecznym i gospodarczym. O Polskę sprawiedliwych stosunków społecznych i ekonomicznych. Cel ten nie został dotychczas zrealizowany. Dzisiaj w Polsce mamy kapitalizm. Władzę sprawuje kapitał.  II. W ostatnich dziesięcioleciach neoliberalny kapitalizm jaki mamy i w Polsce i w Europie i na …

Uchwała XLIII Kongresu ws. celów i zadań PPS na lata 2019-2021 Read More »

Uchwała XLII Kongresu: „Budujmy polską lewicę – reprezentanta ludzi pracy”

Warszawa, 5 grudnia 2015 roku I. W dzisiejszej Polsce siły lewicowe są rozbite i rozproszone. Nie jest to rezultat wyborów do Sejmu, a wynik wieloletniego procesu odchodzenia sił społecznych i politycznych określających się jako lewicowe od zasad i wartości, które stanowią o lewicowości. Reprezentanci lewicy w Sejmie akceptowali zmiany systemu społeczno-gospodarczego jakie wprowadziła realizacja „planu …

Uchwała XLII Kongresu: „Budujmy polską lewicę – reprezentanta ludzi pracy” Read More »

Uchwała XLII Kongresu ws. celów i zadań politycznych PPS na lata 2016-2018

Warszawa, 5 grudnia 2015 roku Polska Partia Socjalistyczna i jej członkowie powinni wyciągnąć wnioski z przebiegu kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w 2015 roku i z przyczyn porażki lewicy w tych wyborach. Za podstawowe przyczyny porażki należy uznać: brak jasnego określenia środowiska wyborców i przekazu ideowego Zjednoczonej Lewicy adresowanego do tych wyborców. Tezy programowe …

Uchwała XLII Kongresu ws. celów i zadań politycznych PPS na lata 2016-2018 Read More »

Przewiń do góry