CKW PPS

Uchwała CKW PPS ws. mediów społecznościowych

CKW rekomenduje powstnie/utrzymanie profili PPS we wszystkich mediach społecznościowych,jako najefektywniejszej formy komunikacji z wyborcami. CKW postanawia, że profile, które w mediach społecznościowych posługują się bezprawnieznakami graficznymi PPS, nazwą PPS, lub stwarzają pozory związanych z PPS, będą bezwzględniezgłaszane do administracji danych mediów społecznościowych. Osobą upoważnioną do zgłaszaniajest rzecznik prasowy PPS. W razie uporczywego podszywania się pod …

Uchwała CKW PPS ws. mediów społecznościowych Read More »

Uchwała CKW PPS ws. organizacji Konferencji Wojewódzkich PPS w formie zdalnej

CKW PPS, zgodnie z obowiązującym Statutem PPS, nie dopuszcza możliwości organizacji Konferencji Wojewódzkich PPS w formie zdalnej przy użyciu komunikatorów elektronicznych. W okresie zagrożenia epidemicznego Rady Wojewódzkie PPS uchwałą suwerennie dopuszczają możliwość organizowania zebrań za pośrednictwem komunikatorów elektronicznych struktur podległych Radom Wojewódzkim PPS. O takiej formie obradowania będzie decydować przewodniczący danej struktury.

Uchwała CKW PPS ws. XLIV Kongresu PPS oraz opłaty kongresowej

XLIV Kongres PPS, zgodnie z Uchwałą Rady Naczelnej PPS z dnia 15 stycznia 2022 r., odbędzie się w dniu 19 marca 2022 r. o godz. 11:00 w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 115. Na podstawie Uchwały RN PPS z dnia 10 października 2021, CKW PPS zobowiązuje delegatów do opłaty kongresowej w wysokości: delegaci z Warszawy: 100zł; …

Uchwała CKW PPS ws. XLIV Kongresu PPS oraz opłaty kongresowej Read More »

Uchwała Prezydium RN i CKW PPS ws. utworzenia Koła Parlamentarnego PPS

Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej wraz z Centralnym Komitetem Wykonawczym aprobują działania Towarzysza Wojciecha Koniecznego związane z utworzeniem Parlamentarnego Koła PPS. Jednocześnie Prezydium i CKW zwracają uwagę wszystkim członkom Partii, że nagłaśnianie na forum publicznym wewnętrznych sporów w Partii nie służy jej rozwojowi, stwarza bieżące problemy medialne związane z wizerunkiem Partii i jest godne …

Uchwała Prezydium RN i CKW PPS ws. utworzenia Koła Parlamentarnego PPS Read More »

Uchwała CKW PPS ws. okręgowej organizacji w Piotrkowie Trybunalskim

CKW PPS, po zapoznaniu się z uchwałą Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej oraz ze względu na zaistniałą sytuację formalno-prawną w Łódzkiej Radzie Wojewódzkiej PPS: wyraża zgodę na akces Okręgowej Organizacji PPS w Piotrkowie Trybunalskim do struktur Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej PPS. wyraża ww. organizacji zgodę na czynne oraz bierne uczestniczenie w Mazowieckiej Konferencji oraz wybór delegatów na XLIV …

Uchwała CKW PPS ws. okręgowej organizacji w Piotrkowie Trybunalskim Read More »

Uchwała CKW PPS ws. Zespołu Prasowego

CKW PPS rozwiązuje w obecnym składzie Zespół Prasowy PPS, ze względu na publikowanie kłamliwych informacji niezgodnych z polityką medialną Partii. Zobowiązuje się Rzecznika Prasowego PPS, Tow. Cezarego Żurawskiego, do stworzenia nowego Zespołu Prasowego i przedstawienia kandydatów Radzie Naczelnej PPS.

Przewiń do góry