Uchwała CKW PPS ws. przystąpienia Polskiej Partii Socjalistycznej do porozumienia wyborczego w wyborach samorządowych w 2024 roku

Centralny Komitet Wykonawczy uchwala co następuje:

  1. Zgodnie z uchwałami Rady Naczelnej z 3 lutego 2024 roku, Polska Partia Socjalistyczna przystępuje do porozumienia wyborczego z partiami Nowa Lewica, Lewica Razem i Unia Pracy w wyborach samorządowych w 2024 roku.
  2. Do podpisania umowy koalicyjnej Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica udziela się pełnomocnictwa tow. Marcie Kościeleckiej, zamieszkałej w Konstancinie-Bielawie i tow. Kacprowi Wężykowi, zamieszkałemu w Warszawie.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marcin Klos
Przewodniczący Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry