Uchwała CKW PPS ws. XLIV Kongresu PPS oraz opłaty kongresowej

XLIV Kongres PPS, zgodnie z Uchwałą Rady Naczelnej PPS z dnia 15 stycznia 2022 r., odbędzie się w dniu 19 marca 2022 r. o godz. 11:00 w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 115.

Na podstawie Uchwały RN PPS z dnia 10 października 2021, CKW PPS zobowiązuje delegatów do opłaty kongresowej w wysokości:

  • delegaci z Warszawy: 100zł;
  • pozostali: 50 zł;

płatnej na konto bankowe Polskiej Partii Socjalistycznej nr 38 1240 4836 1111 0011 0754 8208 w banku Pekao S. A.

W tytule zapłaty należy umieścić: imię i nazwisko delegata/ów oraz dopisek „opłata kongresowa”. Skarbnicy Rady Wojewódzkich mogą wykonać zbiorczy przelew z wyszczególnieniem w tytule przelewu imienia i nazwiska delegata oraz dopiskiem „opłata kongresowa”. Jest to niezbędne do właściwego zewidencjonowania opłaty. Opłatę należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2022 r. zgodnie z Uchwałą CKW z dnia 27 czerwca 2021 r.

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry