Miesiąc: grudzień 2022

Stanowisko PPS ws. proponowanych zmian w Kodeksie wyborczym

Polska Partia Socjalistyczna krytycznie i z nieufnością ocenia projekt posłów PiS zmieniający Kodeks Wyborczy. Uzasadnieniem ma być przejrzystość aktu wyborczego, profrekwencyjność wyborów oraz zapobieżenie nieprawidłowościom przy liczeniu głosów. Mamy jednak wrażenie, że uzasadnienie prawicy trąci hipokryzją. Proponowane zmiany zapewne zastąpią merytoryczną debatę o programach, o sposobie rozwiązywania naszych problemów gospodarczych i społecznych. Oczekujemy, że wyborcy …

Stanowisko PPS ws. proponowanych zmian w Kodeksie wyborczym Read More »

Uchwała RN PPS ws. sytuacji politycznej przed zbliżającymi się wyborami

Rada Naczelna PPS uchwala, co następuje: Zdając sobie sprawę z zagrożenia płynącego z dalszych rządów prawicy, Polska Partia Socjalistyczna wzywa ugrupowania opozycji demokratycznej do współpracy z PPS przy jak najszybszym utworzeniu listy wyborczej zjednoczonej opozycji do wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Dostrzegając upływający czas i brak konstruktywnych prac nad powołaniem listy zjednoczonej opozycji w wyborach …

Uchwała RN PPS ws. sytuacji politycznej przed zbliżającymi się wyborami Read More »

Stanowisko PPS ws. stosunków państwo-kościół

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 25 stanowi, że  „1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej …

Stanowisko PPS ws. stosunków państwo-kościół Read More »

Przewiń do góry