Uchwały RN PPS z 15 czerwca 2019 r.

Marek Jabłoński został wybrany członkiem Komisji Programowej. W głosowaniu było 17 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Sekretarz Rady Naczelnej sporządza protokół i przesyła go do Przewodniczącego Rady Naczelnej w terminie 2 tygodni a po aprobacie rozsyła członkom Rady Naczelnej. Członkowie Rady Naczelnej mają 2 tygodnie na zgłaszanie uwag. …

Uchwały RN PPS z 15 czerwca 2019 r. Read More »