Uchwała XLIV Kongresu ws. opłacania składek członkowskich i dodatkowych

Na podstawie art. 6, 10, 24 i 32 Statutu PPS,

 1. Kongres PPS ustala wysokość składki członkowskiej na minimum:
  • 15 złotych miesięcznie dla osób pracujących;
  • 7 złotych miesięcznie dla emerytów i rencistów;
  • 1 złoty miesięcznie dla bezrobotnych, uczniów i studentów.
 2. Komitety Okręgowe mogą ustalić dodatkowe składki stałe lub czasowe dla sfinansowania własnych przedsięwzięć.
 3. Komitety Okręgowe mogą ustalić dodatkowe składki dla członków danego Koła na wniosek Komitetu Koła za zgodą członków Koła.
 4. Rada Naczelna może ustalić dodatkową składkę dla członków Rady Naczelnej, Centralnej Komisji Rewizyjnej i Centralnego Sądu Partyjnego. Opłacanie składki dodatkowej nie zwalnia z opłacania składki członkowskiej.
 5. Sprawozdania z czynności zbierania składek przez koła i ich wydatkowania przekazywane są raz na pół roku do Rad Wojewódzkich i Centralnej Komisji Rewizyjnej.
 6. Kongres zobowiązuje organy wojewódzkie i terenowe PPS do przekazywania CKW PPS informacji o wszystkich przypadkach ustania członkostwa w związku ze zwłoką w płaceniu składek członkowskich trwającą dłużej niż 12 miesięcy.
 7. Zwłoka w opłacaniu składki dodatkowej przez członka Rady Naczelnej, Centralnej Komisji Rewizyjnej lub Centralnego Sądu Partyjnego, trwająca dłużej niż 6 miesięcy, skutkuje wydaleniem z danego organu.
 8. Rada Naczelna może zwolnić członka władz centralnych z opłacania składki dodatkowej w części lub w całości na jego/jej wniosek.
 9. Centralny Komitet Wykonawczy może zwolnić tymczasowo członka PPS z opłacania składki członkowskiej w części lub w całości na jego/jej wniosek.

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry