Uchwała RN PPS ws. polityki medialnej z 1 lutego 2020 r.

Polska Partia Socjalistyczna jest świadoma znaczenia polityki medialnej, jej wpływu na wizerunek partii i znaczenie dla promowania działań na rzecz popularyzowania idei socjalizmu.

Zgodnie z zasadami określonymi przez Statut i Deklarację Ideową PPS szanujemy konstytucyjne prawo do wolności słowa. Przestrzegamy unormowań prawnych określonych prawem prasowym.

PPS potępia stosowanie nieetycznych środków przekazu medialnego, szczególnie w mediach społecznościowych. Członkowie partii nie stosują „hejtu” i trollingu”. Nie tworzą „fejków”. Potępiamy takie i podobne formy działalności medialnej.

Narzędziami medialnymi PPS są strona www (www.ppspl.eu), profil PPS na platformie FB oraz kanał PPS na YouTube. Umieszczane tam materiały, stanowiska, uchwały komunikaty i informacje są sygnowane nazwą organu, który je tworzy. Mogą być opatrzone w logo, nazwą partii, jej skrótem lub nazwą statutowego organu. Za treści tam umieszczone odpowiada Rzecznik Prasowy Partii wraz z Zespołem Prasowym. Rzecznik Prasowy oraz zespół jest oceniany przez RN. Realizuje zalecenia CKW.

Treści o charakterze publicystycznym lub polemicznym publikowane są w mediach Partii, lecz autor ponosi odpowiedzialność osobistą za zawarte tam treści, sygnuje je własnym nazwiskiem. Podobnie traktowane są treści publikowane w mediach zewnętrznych. Prawo do powołania się na PPS lub używanie jej logo musi być zaakceptowane przez właściwe organy statutowe Partii (CKW).

Członkowie PPS podpisując deklarację członkowską podejmują pewne zobowiązania wobec Partii, których winni być świadomi. W wypadku wątpliwości, co do zgodności z linią partii swojej publikacji, mogą skorzystać z pomocy członków Prezydium, RN PPS lub Przewodniczącego RN PPS.

Rzecznik Prasowy organizuje życie medialne Partii, odpowiada na zapytania, zadawane w trybie publicznym, dotyczące Partii, w szczególnych przypadkach prezentuje stanowisko partii w mediach komercyjnych i spotkaniach z obywatelami. Kontakt z rzecznikiem jest dostępny poprzez dane kontaktowe na www ppspl.eu.

Organy statutowe Partii (Organizacje wojewódzkie, Okręgi, Koła), mają prawo do kreowania polityki medialnej w swoich środowiskach, a także tworzenia własnych narzędzi medialnych na zasadach opisanych powyżej. Zgodność z linią partii aktywności medialnej podlega ocenie RN a ewentualne działania interwencyjne leżą w kompetencji CKW.

Polska Partia Socjalistyczna docenia i wyraża uznanie dla lewicowych mediów: Przegląd Socjalistyczny i Dziennik Trybuna, które chętnie publikują materiały polityczne PPS oraz publicystykę autorstwa członków partii. PPS zaleca swoim członkom korzystanie z tych publikacji.

Zgodnie z zapisem Statutu władze partii będą czynić starania w celu uruchomienia pisma partyjnego „Robotnik” w formie papierowej lub elektronicznej.

Rada Naczelna
Polskiej Partii Socjalistycznej

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry