Stanowisko PRN PPS ws. wyroku TK i związanych z tym protestów społecznych

Polska Partia Socjalistyczna w sprawie opublikowanego przez TK uzasadnienia do wyroku TK w sprawie „niekonstytucyjności prawa do aborcji w wypadku ciężkiego uszkodzenia płodu” oraz publikacji w Dz. U co czyni go prawem, stoi na stanowisku, iż narusza to zasady dobrego prawodawstwa, jest sprzeczne z zasadą supremacji praw człowieka i obywatela.

Uzasadnienie TK zawiera wiele absurdów i wad prawnych w tym jedną zasadniczą. Prawo tworzy się w oparciu o normę prawną, Niedopuszczalne jest stosowanie norm obyczajowych, światopoglądowych czy też opartych o emocje.

Norma prawna stosowana w cywilizowanych społeczeństwach mówi, że człowiek istnieje od urodzenia do śmierci. W okresie prenatalnym mamy do czynienia z płodem embrionem lub zygotą. „Dzieci nienarodzone” itp. to pojęcia ze sfery propagandy, polityki czy światopoglądu. Nie są i nie mogą być argumentem prawnym.

Konstytucja RP:
Art. 38.
Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Powyższy artykuł odnosi się do człowieka a człowiek zgodnie z przyjętą normą prawną, istnieje od urodzenia do śmierci.

Odrzucenie przesłanki o dopuszczalności aborcji w przypadku uszkodzenia płodu to naruszenie praw kobiet i praw ludzkich. Tylko i jedynie kobieta ma prawo do decyzji o terminacji ciąży, gdyż to kobieta ponosi konsekwencje tej decyzji.

Niezależnie od oceny postępowania OSK, zważyć, należy, że znane nam postulaty tego ugrupowania są w dużym stopniu zgodne z naszą deklaracją ideową.

Wzywamy do zaangażowania się członków PPS w obronę praw kobiet ograniczonych przez wyrok TK.

Prezydium Rady Naczelnej
Polskiej Partii Socjalistycznej

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry