Dokumenty

Uchwała XLIII Kongresu ws. celów i zadań PPS na lata 2019-2021

I. Od dnia powstania Polska Partia Socjalistyczna walczy o ludową Rzeczpospolitą Polską z socjalistycznym systemem społecznym i gospodarczym. O Polskę sprawiedliwych stosunków społecznych i ekonomicznych. Cel ten nie został dotychczas zrealizowany. Dzisiaj w Polsce mamy kapitalizm. Władzę sprawuje kapitał.  II. W ostatnich dziesięcioleciach neoliberalny kapitalizm jaki mamy i w Polsce i w Europie i na …

Uchwała XLIII Kongresu ws. celów i zadań PPS na lata 2019-2021 Read More »

Uchwała RN PPS ws. poparcia manifestacji OPZZ w dniu 22 września 2018 z 22 września 2018 r.

Polska Partia Socjalistyczna kieruje wyrazy solidarności i poparcia do pracowników manifestujących z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych. W pełni rozumiemy ich niezadowolenie z polityki państwa w zakresie stosunków pracy, form zatrudnienia, polityki płacowej i rozwiązań emerytalnych. Rozwojowi Polski po roku 1989 towarzyszy narastające rozwarstwienie społeczne i pogłębiająca się nierówność szans obywateli w sferze gospodarki, edukacji, ochrony …

Uchwała RN PPS ws. poparcia manifestacji OPZZ w dniu 22 września 2018 z 22 września 2018 r. Read More »

Uchwała XLII Kongresu: „Budujmy polską lewicę – reprezentanta ludzi pracy”

Warszawa, 5 grudnia 2015 roku I. W dzisiejszej Polsce siły lewicowe są rozbite i rozproszone. Nie jest to rezultat wyborów do Sejmu, a wynik wieloletniego procesu odchodzenia sił społecznych i politycznych określających się jako lewicowe od zasad i wartości, które stanowią o lewicowości. Reprezentanci lewicy w Sejmie akceptowali zmiany systemu społeczno-gospodarczego jakie wprowadziła realizacja „planu …

Uchwała XLII Kongresu: „Budujmy polską lewicę – reprezentanta ludzi pracy” Read More »

Uchwała XLII Kongresu ws. celów i zadań politycznych PPS na lata 2016-2018

Warszawa, 5 grudnia 2015 roku Polska Partia Socjalistyczna i jej członkowie powinni wyciągnąć wnioski z przebiegu kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w 2015 roku i z przyczyn porażki lewicy w tych wyborach. Za podstawowe przyczyny porażki należy uznać: brak jasnego określenia środowiska wyborców i przekazu ideowego Zjednoczonej Lewicy adresowanego do tych wyborców. Tezy programowe …

Uchwała XLII Kongresu ws. celów i zadań politycznych PPS na lata 2016-2018 Read More »

Przewiń do góry