Podsumowanie obrad RN PPS 19 czerwca 2021 roku

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej obradowała 19 czerwca 2021 roku w Warszawie na swoim statutowym posiedzeniu.

Przed rozpoczęciem RN, łódzkie koło PPS „Czerwona Łódź” przekazało, władzom centralnym PPS historyczny sztandar partyjny z lat powojennych. Sztandar ten łódzka organizacja otrzymała od Adama Wachowicza, syna Henryka Wachowicza, działacza socjalistycznego.

Podczas posiedzenia podejmowano głównie tematy wewnątrzpartyjne, w związku z nagromadzeniem szeregu problemów rzutujących na stan organizacyjny i programowy Partii. W kolejności dotyczy to następujących spraw:

Rada Naczelna udzieliła większością głosów votum zaufania przewodniczącemu Rady Naczelnej PPS towarzyszowi Wojciechowi Koniecznemu.

 Rada Naczelna dokonała kooptacji do składu Rady. Dokooptowani zostali towarzysze: Wacław Hetman (Łódzkie), Jacek Sadowski (Mazowsze) oraz Andrzej Ziemski (Mazowsze).

Uzupełniono skład Centralnego Komitetu Wykonawczego. Nowym członkiem została tow. Marta Kościelecka (Warszawa) – Omówiono i przyjęto uchwałę w sprawie organizacji XLIV Kongresu Partii. Ustalono, że Kongres odbędzie się w Warszawie w I kwartale 2022 roku. Ogłoszono rozpoczęcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej od szczebla kół. Konferencje na szczeblu województw odbędą się jesienią. Zostaną wówczas wybrani delegaci wg klucza 1 delegat na 5 członków partii w oparciu o stan członkowski na dzień 31 sierpnia 2021 roku.

Omówiono i przyjęto większością głosów Regulamin Organizacji Młodzieżowej PPS.

Przyjęto uchwały merytoryczne m.in. stanowisko w sprawie pracowników służby zdrowia w okresie pandemii Covid-19.

W posiedzeniu uczestniczyło 25 członków Rady Naczelnej.

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry