Przewodniczący: Stanowisko ws. orzeczenia TK dotyczącego kadencji RPO

Jeszcze nie opadło wzburzenie po orzeczeniu TK w spawie prawa do terminacji ciąży, a już mamy kolejny haniebny wyrok w sprawie kadencji RPO.

TK stwierdził niekonstytucyjność ustawy mówiącej o funkcjonowaniu RPO do czasu powołania jego następcy. Wyrok został orzeczony przez skład sędziowski budzący wątpliwości prawne i moralne. Skutki tego orzeczenia mogą pozbawić nas jednego z ostatnich organów broniących nas obywateli przed opresją ze strony państwa, do czasu wyboru następcy RPO, a nie zanosi się na to w najbliższym czasie.

Może natomiast dojść do powołania przez prawicę jakiejś formy funkcji komisarycznej z pominięciem Senatu RP. Planowana przez prawicę znowelizowana ustawa może eliminować rolę senatu.

Nie ma na to zgody!

RPO jest wybierany przez sejm za zgodą Senatu. Tak stanowi Konstytucja!

Nie ma też zgody na TK zależny od jednej opcji politycznej, na wadliwie powoływanych sędziów i wyroki sprzeczne treścią i duchem Konstytucji RP.

Przewodniczący Rady Naczelnej PPS
Senator Wojciech Konieczny

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry