Stanowisko PPS ws. polityki klimatycznej państwa

Polska Partia Socjalistyczna z niepokojem obserwuje zmiany ekologiczne na świecie, zjawiskazwiązane ze zmianami klimatu, takie jak susza hydrologiczna i atmosferyczna oraz wzrostczęstotliwości gwałtownych zjawisk pogodowych. Topienie się lodowców, topnienie wiecznejzmarzliny budzi obawę o przyszłość ludzkości, o naszą przyszłość. Świat nauki od dawna przestrzega przed zagrożeniami i zwraca uwagę na wpływ działalnościczłowieka na to, co dzieje …

Stanowisko PPS ws. polityki klimatycznej państwa Read More »