Stanowisko PPS ws. polityki klimatycznej państwa

Polska Partia Socjalistyczna z niepokojem obserwuje zmiany ekologiczne na świecie, zjawiska
związane ze zmianami klimatu, takie jak susza hydrologiczna i atmosferyczna oraz wzrost
częstotliwości gwałtownych zjawisk pogodowych. Topienie się lodowców, topnienie wiecznej
zmarzliny budzi obawę o przyszłość ludzkości, o naszą przyszłość.

Świat nauki od dawna przestrzega przed zagrożeniami i zwraca uwagę na wpływ działalności
człowieka na to, co dzieje się z naszą planetą. Uważamy, że zapobieganie niekorzystnym zmianom jest obowiązkiem każdej społeczności, państwa, rządów, każdego człowieka.

PPS z powagą traktuje politykę klimatyczną, ochronę środowiska i zagadnienia związane z
transformacją energetyczną. Odzwierciedlają to prace Komisji Programowej XLIV Kongresu w
projekcie deklaracji ideowej w rozdziale Ekologia.

PPS bierze udział w pracach Okrągłego Stołu Edukacji Klimatycznej pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mamy nasz własny wkład w ostatnim raporcie tego projektu.

Oczekujemy od naszych członków postaw proekologicznych i propagowania takiego zachowania w swoim środowisku.

Polska Partia Socjalistyczna oczekuje od władz naszego państwa działań proklimatycznych i
proekologicznych, realizacji polityki opartej na przesłankach naukowych. Żądamy rozwiązań
skutecznych, prospołecznych, uwzględniających dobro ludzi pracy, ponad swarami międzypartyjnymi.

Chcemy żeby temat ekologii był obecny w życiu politycznym trwale, nie tylko przed wyborami.
Przestrzegamy jednak przed retoryką niektórych organizacji lub partii politycznych z ekologią w
nazwie, które wykorzystują ekologię na potrzeby kapitału, stawiają nieprawdziwe tezy w celu
uzasadnienia realizacji interesów władzy i międzynarodowego kapitalizmu.

Transformacja energetyczna, klimatyczna, komunikacyjna nie może polegać na obciążaniu
finansowym społeczeństw lecz na proponowaniu innej lepszej drogi realizacji naszych potrzeb.

Wojciech Konieczny
Przewodniczący Rady Naczelnej PPS

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry