Uchwała Rady Naczelnej PPS ws. zmiany uchwały Rady Naczelnej PPS z 19 czerwca 2021 r.

Rada Naczelna PPS zmienia treść uchwały dotyczącej przygotowań do XLIV Kongresu PPS w zakresie terminu odbycia się Konferencji wojewódzkich. Termin odbycia się Konferencji wojewódzkich ustala się na dwa miesiące przed Kongresem.