Historia

Wszystko zaczęło się w Paryżu...

17 listopada 1892 roku zaczęła się historia naszej partii.

Jak pisze Lidia Ciołkoszowa, „w małym mieszkaniu emigranckim na paryskim przedmieściu Montrouge rozpoczął się zjazd, który przez swój przebieg i swe wyniki odegrał ogromną rolę w nowoczesnym polskim życiu politycznym. Utorował on drogę do powstania Polskiej Partii Socjalistycznej (…)”

„Zjazd trwał siedem dni. Praca nad uchwaleniem programu nie była łatwa; w ożywionej i szczegółowej dyskusji ścierały się poglądy, szukano wspólnego stanowiska i uzgodnionych sformułowań.”

W wyniku obrad uchwalono tzw. program paryski PPS, pierwszy dokument ideologiczny nowopowstałej partii.

Historyczne dokumenty programowe

Każdy dokument przyjęty przez poprzednie Kongresy PPS traktujemy z należytym szacunkiem jako wyznacznik wskazujący nam drogę działania politycznego dzisiaj.

Prawa kobiet na sztandarach PPS

„Stwórzcie takie warunki życia, w których każda kobieta mogłaby z radością urodzić i wychować swoje dziecko. Jeśli tego nie potraficie, milczcie!”

Odezwa działaczek Polskiej Partii Socjalistycznej do prawicy, „Głos Kobiet” 1933

Polska Partia Socjalistyczna od 1892 roku walczy o prawa kobiet. Równość płac i prawo do świadomego macierzyństwa są dla nas równie ważne jak walka o socjalizm.

Działaczki PPS

Kobiety działają w PPS od ponad stu lat: jako bojowniczki, działaczki, zbrojmistrzynie i posłanki. Oto lista najsynniejszych kobiet PPS, historycznych budowniczek równości społecznej w Polsce.

 

Zofia Praussowa

Inspektorka pracy, działaczka na rzecz praw kobiet. Bojowniczka Organizacji Bojowej PPS. Redaktorka „Głosu Kobiet”. Posłanka PPS w latach 1928-1930.

Zofia Moraczewska

Działaczka socjalistyczna i niepodległościowa. Posłanka z ramienia PPS w latach 1930-1935.

Aleksandra Szczerbińska

Żołnierka Legionów Polskich odznaczona orderem Virtuti Militari. Bojowniczka OB PPS, uczestniczka akcji pod Bezdanami. Po 1918 roku działaczka na rzecz sierot i praw ludzi w kryzysie bezdomności.

W parlamencie od 1919 roku

W pierwszych wyborach po odzyskaniu niepodległości uzyskaliśmy 35 mandatów w jednoizbowym Sejmie Ustawodawczym. Powstał Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów, klub parlamentarny PPS. Na jego czele stanął Ignacy Daszyński.

Polska Partia Socjalistyczna stopniowo rosła w siłę w niepodległej Polsce. Dzięki odważnemu programowi i walce o prawa pracownicze, w kolejnej kadencji klub PPS liczył już 41 posłów i 6 senatorów.

.

CZY WIESZ ŻE...?

...Polska Partia Socjalistyczna jest najstarszą partią polityczną w Polsce? Powstaliśmy w Paryżu w listopadzie 1892 roku.

Bibliografia historyczna PPS

Opracowania historyczne, artykuły i publikacje na temat historii i działalności Polskiej Partii Socjalistycznej.

Ogólne
Biografie
1892-1918: Początki PPS i pierwsze zjazdy
1918-1939: PPS w II Rzeczypospolitej
1944-1987: Okres powojenny w kraju i na emigracji
Przewiń do góry Skip to content