Artykuły o charakterze historycznym i rocznicowym

    

Przy okazji rocznicy wybuchu powstania w getcie warto przypomnieć o znaczącym udziale PPS w pomocy dla zydów w getcie.

  PPS  z uwagi na swoją tradycję miała ze wszystkich działających przed wojną partii najlepsze  kontakty  z  działaczami  żydowskimi .   Od  samego  początku  okupacji    ukrywano  działaczy  związkowych,  sportowych,  samorządowych   i  członków  Bundu.   

W dniu 14 marca 2017 roku w Sejmie RP odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli organizacji i partii lewicowych w związku z przygotowywaniem ustawy dotyczącej obchodów 100. rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918. 

 

             Republika Ostrowiecka była trzecią tzw. republiką na ziemiach polskich w okresie rewolucji 1905-1907 roku. Pierwsza republika powstała na kanwie wystąpień strajkowych styczniowo-lutowych 1905 roku w Krynkach (powiat sokólski, województwo podlaskie), która trwała 3 dni. Uwaga: jeśli patrzymy w dzisiejszych granicach państwowych. Następną była Republika Zagłębiowska, utworzona w Zagłębiu Dąbrowskim. Powstała ona zaraz po manifeście carskim z 30 października 1905 roku i trwała 10 dni. A trzecia właśnie jest Republika Ostrowiecka, która przetrwała 2 tygodnie.

Pod  gmachem  Zachęty  złożono hołd  w rocznicę zabójstwa w  dniu 16 grudnia wiązanki kwiatów  i zapalono znicze. W ten sposób PPS i SLD uczciły tragiczną dla polskiej lewicy rocznicę  zamachu na pierwszego Prezydenta Polaki – prof. inż. Gabriela Narutowicza.