Autor: Grzegorz Nowicki 

 

 

 

125 lat PPS

 

1. Polska Partia Socjalistyczna kontynuuje działalność zapoczątkowaną na Zjeździe Polskich Socjalistów w Paryżu w listopadzie 1892 r. Zjazd ten zainicjował programową tradycję nierozerwalnego traktowania walki o niepodległość Polski z walką o sprawiedliwość społeczną, o ideały państwa demokratycznego oraz o bezpieczeństwo socjalne ludzi pracy.

2. Podstawową wartością ideową PPS jest humanizm socjalistyczny.

3. Polska Partia Socjalistyczna, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, działając na podstawie Ustawy o partiach politycznych z dnia 27 czerwca 1997 r. oraz programu PPS, stawia sobie za cel uczestniczenie w życiu publicznym i wywieranie wpływu metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa oraz na sprawowanie władzy publicznej.

 

Statut Polskiej Partii Socjalistycznej

 

  Jesteśmy na FB i YouTube