Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem ze strony internetowej Polskiej Partii Socjalistycznej pod adresem www.ppspl.eu.

Naszym celem jest zapewnienie Ci poczucia bezpieczeństwa na naszym Portalu, dlatego Twoja prywatność i ochrona danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Zapewniamy, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie.

Poniższa Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Polska Partia Socjalistyczna z siedzibą przy al. Niepodległości 161 lok. 2, 00-555 Warszawa. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem adresu email rodo@ppspl.eu.

Nasza strona internetowa służy przede wszystkim:

  • przekazaniu podstawowych danych na temat Polskiej Partii Socjalistycznej;
  • przekazywaniu aktualnych stanowisk organów centralnych, wojewódzkich i okręgowych Polskiej Partii Socjalistycznej;
  • przekazywaniu informacji o bieżących działaniach Polskiej Partii Socjalistycznej;
  • oraz rekrutacji członków i członkiń Polskiej Partii Socjalistycznej.

Jeżeli nie stwierdzono wprost inaczej, Polska Partia Socjalistyczna nie zbiera i nie przetwarza Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora wyrażających się w nawiązaniu z Tobą kontaktu telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji i komunikacji, a także na podstawie udzielanej przez Ciebie zgody, jeśli taka zgoda jest przez Ciebie udzielona, w wyznaczonym przez Ciebie zakresie. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wykonania przez Administratora obowiązków przewidzianych przepisami prawa.

Przekazujemy Twoje dane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie przez nas praktykowane lub planowane.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi, do czasu rezygnacji z niej przez Państwa.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie.

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: rodo@ppspl.eu, lub pocztą tradycyjną na adres: al. Niepodległości 161 lok. 2, 00-555 Warszawa.

Przewiń do góry