Organy statutowe i komitety

Polska Partia Socjalistyczna działa na zasadach wewnętrznej demokracji i równej reprezentacji.

Ustrój PPS

W Polskiej Partii Socjalistycznej na szczeblu centralnym najważniejszą rolę pełni Rada Naczelna. RN PPS jest wybierana co trzy lata na ogólnokrajowym Kongresie Partii.

Pomiędzy posiedzeniami pełnej Rady Naczelnej, jej obowiązki wypełnia Prezydium Rady Naczelnej.

Za wykonywanie uchwał Rady Naczelnej odpowiada Centralny Komitet Wykonawczy PPS.

Rada Naczelna

Rada Naczelna PPS jest organem stanowiącym partii i kierującym jej polityką w okresie między kongresami. Pomiędzy posiedzeniami pełnej Rady Naczelnej, jej obowiązki wypełnia Prezydium Rady Naczelnej.

Prezydium

Wojciech Konieczny
Przewodniczący
Władysław Skonecki
wicePrzewodniczący
Marek Jabłoński
wicePrzewodniczący
Jerzy Stefański
wicePrzewodniczący
Ryszard Dzieniszewski
Sekretarz RN PPS
Monika Chowańska-Siemczuk
Członkini prezydium
Judyta Król
Członkini Prezydium

Pozostali członkowie i członkinie

Małgorzata Antoszewska
Członkini RN
Małgorzata Białek
Członkini RN
Piotr Bruchajzer
CZŁONEK RN
Bogdan Chrzanowski
CZŁONEK RN
Wacław Hetman
CZŁONEK RN
Tomasz Hochlewicz
CZŁONEK RN
Joanna Jędraszkiewicz
Członkini RN
Marcin Klos
CZŁONEK RN
Jerzy Kołomyjec
CZŁONEK RN
Wacław Koń
CZŁONEK RN
Marta Kościelecka
Członkini RN
Włodzimierz Lewicki
CZŁONEK RN
Krystyna Narwicz
Członkini RN
Mirosław Nizielski
CZŁONEK RN
Grzegorz Nowicki
CZŁONEK RN
Sylwia Ptak
Członkini RN
Waldemar Sasin
CZŁONEK RN
Piotr Stasiak
CZŁONEK RN
Piotr Zięba
CZŁONEK RN
Andrzej Ziemski
CZŁONEK RN
Cezary Żurawski
CZŁONEK RN

Centralny Komitet Wykonawczy

Centralny Komitet Wykonawczy kieruje bieżącą działalnością partii oraz reprezentuje PPS na zewnątrz w sprawach organizacyjnych i finansowych. CKW zapewnia obsługę organizacyjną Rady Naczelnej PPS.

Członkowie i członkinie

Marcin Klos
Przewodniczący CKW
Mirosław Nizielski
Wiceprzewodniczący CKW
Małgorzata Białek
Członkini CKW
Grzegorz Nowicki
Członek CKW
Sylwia Ptak
Członkini CKW

Centralna Komisja Rewizyjna

Centralna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym partii, wybieranym przez Kongres w składzie do 9 osób. Do uprawnień Centralnej Komisji Rewizyjnej należą m. in.: ocena zgodności ze Statutem działalności organów partii; przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej i majątkowej oraz nadzór nad pracą wszystkich komisji rewizyjnych PPS.

Członkowie i członkinie

Sabina Bakus
Przewodnicząca CKR
Adam Lis
Członek CKR
Ewa Pryszcz
Członkini CKr
Maria Sedlak
Członkini CKr
Artur Zieliński
Członek CKR

Centralny Sąd Partyjny

Centralny Sąd Partyjny wybierany jest przez Kongres Partii w składzie do 9 osób. Rozpatruje apelacje oraz sprawy w pierwszej instancji, jeśli zarzuty dotyczą członka władz naczelnych PPS.

Członkowie i członkinie

Roman Smuszkiewicz
Prezes CSP
Rafał Komisarz
Sędzia CSP
Małgorzata Majdańska
SĘDZIA CSP
Henryk Klos
Sędzia CSP
Marek Marcola
Sędzia CSP
Władysław Ufniarz
SĘDZIA CSP

Rzecznik Prasowy PPS

Rzecznikiem Prasowym Partii jest Cezary Żurawski, członek Rady Naczelnej PPS.

Władze wojewódzkie

Rzecznikiem Prasowym Partii jest Cezary Żurawski, członek Rady Naczelnej PPS.

Mazowieckie

Ludwik Ponto
Przewodniczący rady wojewódzkiej
Janusz Ptaszkiewicz
wiceprzewodniczący rady wojewódzkiej
Marta Kościelecka
sekretarz rady wojewódzkiej
Mirosław Nizielski
członek rady wojewódzkiej
Cezary Żurawski
członek rady wojewódzkiej
Agnieszka Grzeszczak
przewodnicząca wojewódzkiej komisji rewizyjnej
Jan Herman
członek wojewódzkiej komisji rewizyjnej
Czesław Kulesza
prezes wojewódzkiego sądu partyjnego
Renata Orłowska
członek wojewódzkiego sądu partyjnego
Stefan Budziszewski
członek wojewódzkiego sądu partyjnego

1. Okręg Warszawski

Kacper Wężyk
Przewodniczący OKW
Cezary Żurawski
wiceprzewodniczący OKW
Janusz Ptaszkiewicz
wiceprzewodniczącY OKW
Michał Wszołek
wiceprzewodniczącY OKW
Jakub Żabiński-Sikorski
Sekretarz OKW
Małgorzata Białek
Skarbniczka okw
Marta Kościelecka
Członkini OKW
Ryszard Dzieniszewski
Członek OKW
Zach Smerin
Członek OKW
Ludwik Ponto
Członek OKW
Mirosław Nizielski
Członek OKW
Barbara Pluchrat
Członkini OKW
Czesław Kulesza
Członek OKW
Jan Luboiński
Członek OKW
Jan Herman
Członek OKW
Julianna Novak
Członkini OKR
Krzysztof Maj
Członek OKr
Kazimierz Treger
CzłonEK OKR
Roman Kurowski
Członek OKr

Śląskie

Wojciech Konieczny
Przewodniczący rady wojewódzkiej
Marcin Klos
wiceprzewodniczący rady wojewódzkiej
Weronika Czubak
wiceprzewodnicząca rady wojewódzkiej
Artur Zieliński
skarbnik rady wojewódzkiej
Michał Mączyński
Członek rady wojewódzkiej
Jerzy Janas
Członek rady wojewódzkiej
Dawid Chwaliszewski
Członek rady wojewódzkiej
Wacław Koń
Członek rady wojewódzkiej
Sylwia Ptak
Członkini rady wojewódzkiej
Joanna Grudzińska
Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
Marek Marcola
Członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Broda
Członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
Kacper Mach
PrzewodniczącY WojewódzkieGO Sądu Partyjnego
Joanna Jędraszkiewicz
Członek WojewódzkieGO Sądu Partyjnego
Igor Motyka
Członek WojewódzkieGO Sądu Partyjnego

Komitet organizacji 130. rocznicy powstania PPS

10 października 2021 roku, Rada Naczelna PPS powołała Komitet organizacji 130. rocznicy powstania Polskiej Partii Socjalistycznej. Dokładna data rocznicy to 23 listopada 2022 roku. Poniżej skład osobowy Komitetu.

Członkowie i członkinie

Bogusław Gorski
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU
Wojciech Konieczny
Członek Komitetu
Ryszard Dzieniszewski
Członek Komitetu
Władysław Skonecki
Członek KOMITETU
Jerzy Kołomyjec
Członek Komitetu
Andrzej Ziemski
Członek Komitetu
Maksymilian Sorbian
Członek Komitetu
Mateusz Binias
Członek Komitetu
Kacper Wężyk
Członek KOMITETU
Jakub Żabiński
Członek Komitetu
Przewiń do góry