Poznaj PPS

Działamy nieprzerwanie od 129 lat. Zapoznaj się z naszymi obecnymi i historycznymi dokumentami. Poznaj idee, którymi kierujemy się jako socjaliści.

O nas

Dotychczasowe rządy III RP nie potrafiły zaspokoić potrzeb ludzi pracy: podwyższyć wynagrodzenia, skrócić czas pracy, postawić na reprezentację pracowników i pracownic w parlamencie.

My wiemy jak to zrobić. Od ponad stu lat walczymy o równość ekonomiczną w społeczeństwie i odnosimy w tym sukcesy!

0

lat działania

0

kongresy partyjne

Władze PPS

Poznaj aktualny skład Rady Naczelnej, Centralnego Komitetu Wykonawczego i innych organów naszej partii.

CZY WIESZ ŻE...?

...Polska Partia Socjalistyczna wprowadziła w Polsce ośmiogodzinny dzień pracy? W 1918 roku, premier Jędrzej Moraczewski wydał "Dekret o 8-godzinnym dniu pracy".

Najważniejsze daty z naszej historii

Długa historia działalności naszej partii pokazuje nam codziennie, że warto walczyć o socjalizm.

Pamiętamy o tych, którzy poświęcili swoje życie dla Polski w imieniu PPS. Ich patriotyzm był nieodłącznie związany z poglądami socjalistycznymi. Tak samo staramy się działać dzisiaj.

1892

Kongres paryski

23 listopada 1892 socjaliści na zjeździe w Paryżu zakładają Polską Partię Socjalistyczną.

1918

Rząd Daszyńskiego

Polska odzyskuje niepodległość! Rząd Ignacego Daszyńskiego ogłasza socjalistyczny manifest.

1939

Robotnicze Brygady bronią Warszawy

Robotnicze Brygady Obrony Warszawy pod przywództwem PPS bohatersko broniły stolicy, podczas gdy „elity” II RP uciekały za granicę.

1947

Największa liczba członków PPS

Według danych statystycznych, w 1947 roku do Polskiej Partii Socjalistycznej należało 700 tysięcy osób. To najwięcej w historii!

1990

Zjednoczenie PPS

Po 1989 roku, socjaliści z różnych frakcji PPS spotkali się na Kongresie zjednoczeniowym. Dzięki nim, do dziś jesteśmy jednolitą partią!

Uchwały i sprawozdania

Przeczytaj aktualne i historyczne dokumenty organów centralnych Polskiej Partii Socjalistycznej.

Przewiń do góry