Publicystyka

   W obchodach 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 29 lipca na Żoliborzu pod pomnikiem  ugrupowania  „Żywiciel” uczestniczyła delegacja w składzie tow. Elżbieta Kuśmierzczyk z OKW , tow. Cezary  Żurawski z CKW,  tow. Ryszard  Dzieniszewski z RN  i dwie wspierające  sympatyczki PPS.  Złożono pod pomnikiem wieniec od władz centralnych i okręgowych PPS.  Choć nie mamy zastrzeżenia  do wygłoszonego w tym roku skróconego apelu poległych  oddającego cześć oddziałom Organizacji Wojskowej PPS - trudno nie mieć komentarza do zredukowanej do jednego zdania roli żołnierzy w walkach na wale wiślanym oddziału AL i walk desantu I-szej  Armii Wojska Polskiego. Również  należy kontestować ceremoniał składania wieńców skrócony do instytucji i dwu a potem trzeciej partii parlamentarnej. Spotkało się to z komentarzami delegacji mniejszych partii i ugrupowań, spółdzielni w tym   mieszkaniowych i licznych stowarzyszeń. W historii obchodów rocznicy Powstania w tym mateczniku polskiej samorządności społecznej oraz jej jako wzorcu dla dużej części rodzin mieszkających już w spółdzielniach Bielan i Bemowa  była to rzecz niespotykana.

Nie jestem dendrologiem. Moja wiedza o ochronie przyrody i o ekologii pochodzi z literatury popularnonaukowej, zawiera konglomerat wiadomości o przyrodzie i zbiór emocjonalnych bon motów o miłości do zwierzątek i kwiatków. Nie będę się, więc wymądrzał na temat, na którym znam się jak świnia na gwiazdach.

W gazecie internetowej „Praktyka teoretyczna „ ukazał się tekst

 ŻEGNAJ, III RP! LIST OTWARTY DO ŚRODOWISK LEWICOWYCH

 List ten, podpisany przez kilkadziesiąt osób ze środowisk akademickich, artystycznych i partyjnych wyraża poglądy zbieżne z poglądami jakie Rada Naczelna PPS wyraziła w swoim stanowisku przyjętym rok temu (Zobacz TUTAJ).

Niema idealnych doktryn politycznych. Najwspanialsze idee mogą zrodzić opresyjne systemy władzy. Ideologie, głoszące miłość i tolerancję, w nieodpowiednich rękach służą do podzielenia bliźnich na wiernych i niewiernych, zabawionych i potępionych, czego efektem bywa często krwawa jatka. Systemy demokratyczne czasami rodzą niszczycielski populizm a rewolucje ludowe, pod hasłami sprawiedliwości i równości zmieniają się w dyktatury.

 Znajdziesz nas           Teeeter PPS                 OKW na FB