Publicystyka

W projektach dotyczących reformy sądownictwa pojawia się idea zwiększenia roli suwerena w ocenie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości a szczególnie pracy sędziów. Miałby także wzrosnąć udział obywateli w procesie orzekana, co gwarantuje art. 182 Konstytucji. Obecnie artykuł ten realizowany jest poprzez instytucję ławnika, (niezawodowy członek składu orzekającego)

 Delegacja PPS w składzie sekretarza RN Ryszarda Dzieniszewskiego, przedstawiciela środowiska pomocy kombatantom Henryka Bulskiego oraz przedstawicielki koła terenowego PPS - Ewy Gryś uczestniczyła w tegorocznych obchodach słynnej obrony Barykady Września 1939 roku na Ochocie przy rogu ulic Grójeckiej i Opaczewskiej  To właśnie postument Barykady w kształcie wielkich cyfr 1939 w poprzek ulicy Grójeckiej zbudowany jeszcze w czasach Polski Ludowej niesie w sobie symboliczne miejsce czynu tramwajarzy , w znacznej części z PPS, z zajezdni na Opaczewskiej , którzy przewrócili w tym miejscu tramwaj, rozpoczynając w ten sposób budowę barykady . To także symbol zrywu ludności i barykady na Woli oraz mniej znanych przyczółków obrony na Sadybie, w zajezdni Mokotów, na Grochowie, Bielanach, Pelcowiźnie a także bohaterskiego trudu pracowników służby zdrowia, straży pożarnej oraz żołnierzy Robotniczych Batalionów Obrony Warszawy pod dowództwem kpt. Koeniga. Należy też wspomnieć, że PPS poniósł ciężką stratę już w pierwszych chwilach obrony bo zbombardowano siedzibę partii na ul. Wareckiej niszcząc przy okazji redakcję ROBOTNIKA w której płomienne artykuły pisał Mieczysław Niedziałkowski zamordowany w Palmirach.

Tuż przed obchodami kolejnej rocznicy wybuchu powstania warszawskiego w ramach działań koła Żoliborz rodzina kombatanta ciężko doświadczonego zsyłką syberyjską odzyskała wyłudzoną kwotę zgodnie z wyrokiem sądowym. Jest to efekt współpracy pokrzywdzonych ze środowiskiem działaczy postępowej spółdzielczości mieszkaniowej o przedwojennych jeszcze korzeniach oraz doradcami z sąsiedniej spółdzielni nauczycielskiej.

W historii powstańczych walk w 1944 roku dzielnica Mokotów zajmuje  szczególną  pozycję  ze względu  na  budzące grozę jeszcze od  czasów carskich więzienie na ulicy Rakowieckiej, którego mimo  nadziei  wielu rodzin  nie udało się powstańcom  zdobyć.  Silne oddziały niemieckie w tym z SS  wymordowały około 600 przebywających tu aresztowanych konspiratorów  i też  paruset mieszkańców okolicznych domów na zachodnim krańcu tej ulicy. Podobny los spotkał południe dzielnicy i załogę zajezdni tramwajowej przy Puławskiej.  Ale Mokotów to duża dzielnica i miejsce koncentracji opartego na kadrze  wywodzącej się  z PPS  - pułku „Baszta” oraz też kilku oddziałów związanych z etosem PPS . W  tym etosie mieści się też opieka SPOŁEM nad ludnością cywilną,  samoobrona  Sadyby,  śmierć  sanitariuszki Haliny Krahelskiej  - słynnej poetki  i  postaci Syrenki  oraz  działalność członka komendy tej dzielnicy tow. Jana Mulaka.  Jako oficer artylerii miał wkład w historię walk dzielnicy oraz historię tragicznej ewakuacji  kanałami do Śródmieścia.   Kontynuowanie tej tradycji  zawdzięczamy dobrej  współpracy z kombatantom  dzielnicy po paru latach wspólnej  działalności w poprzedniej siedzibie na  ulicy Tureckiej  z  szacunku do naszych  etosów. 

 Znajdziesz nas           Teeeter PPS                 OKW na FB