Uchwały RN

Przyjmuje się poniższy harmonogram przygotowania członków i organów statutowych PPS do Kongresu

1.Rada Naczelna postanawia zrealizować Uchwałę 42 Kongresu o przeprowadzeniu Nadzwyczajnego Kongresu poświęconego programowi PPS poprzez zwołanie w dniu 10 marca b.r Konferencji Programowej. W Konferencji może wziąć udział każdy członek PPS.

11 listopada każdego roku Polska obchodzi Święto Niepodległości. Święto to obchodzi również Polska Partia Socjalistyczna. Walka o odzyskanie niepodległości była jednym z dwóch podstawowych założeń programowych PPS, kiedy powstawała w dniu 17 listopada 1892 roku na Kongresie w Paryżu.

       W celu przygotowania struktur  PPS do wyborów samorządowych w 2018 roku Rada Naczelna uchwala co następuje: