Uchwały RN

Warszawa dn. 20.07.2019 

 

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej przyjmuje z zadowoleniem fakt powstania Koalicji Lewicowej do wyborów parlamentarnych w 2019.

RN, w oparciu o art. 46 pkt 2 Statutu Partii podejmuje decyzję o przystąpieniu do nowej koalicji.

RN upoważnia  prezydium i sztab wyborczy do uzgodnienia warunków udziału w wyborach.

Przewodniczący RN PPS

(Wojciech Konieczny)

  1. Marek Jabłoński został wybrany członkiem Komisji Programowej.

W głosowaniu było 17 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  1. Sekretarz Rady Naczelnej sporządza protokół i przesyła go do Przewodniczącego Rady Naczelnej w terminie 2 tygodni a po aprobacie rozsyła członkom Rady Naczelnej. Członkowie Rady Naczelnej mają 2 tygodnie na zgłaszanie uwag. Uwagi do protokołu będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Rady Naczelnej. Protokół będzie przyjmowany w głosowaniu na kolejnym posiedzeniu Rady Naczelnej.

  2. sowaniu tajnym było 17 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt nie oddał głosu nieważnego.
  1. Przyjęto protokół z poprzedniej Rady Naczelnej.

W głosowaniu było 17 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

 Polska Partia Socjalistyczna wyraża żal, że nie udało się stworzyć szerokiej koalicji scalającej wszystkie organizacje polskiej lewicy. Wyborcy stoją przed dylematem – na kogo głosować. Obecne wybory zadecydują o pozycji i znaczeniu naszego kraju w Unii Europejskiej.

 22 września 2018 Warszawa

 

Polska Partia Socjalistyczna kieruje wyrazy solidarności i poparcia do pracowników manifestujących z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych. W pełni rozumiemy ich niezadowolenie z polityki państwa w zakresie stosunków pracy, form zatrudnienia, polityki płacowej i rozwiązań emerytalnych.