Pożegnaliśmy Tow. Jerzego Stefańskiego

oZRCbuyZ

29 czerwca 2024 roku, na cmentarzu w Otwocku, odbył się pogrzeb Tow. Jerzego Stefańskiego, byłego przewodniczącego Centralnego Komitetu Wykonawczego i wiceprzewodniczącego Prezydium Rady Naczelnej, a także jednego z inicjatorów budowy warszawskiego pomnika premiera Ignacego Daszyńskiego. Jerzy Stefański był współautorem obowiązującej Deklaracji Ideowej PPS i do samego końca pozostał aktywny na polu działalności społeczno-politycznej. Za swoje niezwykłe zaangażowanie w 2023 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W uroczystościach pogrzebowych udział wzięło wielu działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącymi Prezydium Rady Naczelnej na czele. Mowy pożegnalne, w których szczególną uwagę zwrócono na niezwykłą ideowość, serdeczność i oddanie wartościom Polskiej Partii Socjalistycznej, wygłosił Przewodniczący RN, senator Wojciech Konieczny oraz Przewodniczący Mazowieckiej RW, członek Prezydium Andrzej Ziemski. Ceremonia miała charakter świecki.

Tow. Jerzy Stefański odszedł 22 czerwca 2024 roku w wieku 85 lat. Cześć Jego pamięci!

Dowiedz się więcej o PPS

Walczymy o lepszą Polskę dla nas wszystkich

Przewiń do góry