Stanowisko PPS w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego

Polska Partia Socjalistyczna potępia akty ludobójstwa na terenie Gazy poczynione w stosunku do ludności palestyńskiej. Bezzasadne okrucieństwo, które dotyka mieszkańców Strefy Gazy, narusza elementarne zasady humanitaryzmu. 

Potępiamy działania światowego imperializmu, który odpowiada za rozprzestrzenianie broni ofensywnej niosącej śmierć, zniszczenie, nędzę i cierpienie. Imperializm stosuje strategię nakręcania spirali przemocy jako główne narzędzie polityki, a celem jest utrzymanie swoich wpływów i korzyści.

PPS opowiada się za utworzeniem Państwa Palestyńskiego.

Apelujemy do sił demokratycznego świata o zintensyfikowanie działań na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu, w poszanowaniu prawa narodów do samostanowienia o sobie i przestrzegania prawa, międzynarodowych porozumień i rezolucji.

Prezydium Rady Naczelnej PPS

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry