Konferencja Rady Mazowieckiej PPS nt. idei PPS w kontekście postępu cywilizacyjnego

U3x6P0fm

17 maja 2024 r. Rada Mazowiecka PPS zorganizowała Konferencję Programową pt. Założenia ideowe PPS a postęp cywilizacyjny. Jak napisano w zaproszeniu, kierowanym do wszystkich partyjnych i bezpartyjnych socjalistów:

Naszym celem jest uporządkowanie i sklasyfikowanie problemów i zadań, które stanowią istotę programu Polskiej Partii Socjalistycznej. Nasze doświadczenia wskazują, że lewica, a szczególnie socjaliści muszą krytycznie spojrzeć na swoje miejsce w społeczeństwie i na dotychczasowe zabiegi zbudowania państwa sprawiedliwości społecznej, pokoju i demokracji.

Na Konferencji pojawili się członkowie PPS, Młodych Socjalistów PPS, a także sympatycy partii i idei socjalistycznej. Słowo wstępne wygłosił Przewodniczący Mazowieckiej RW, Andrzej Ziemski, a dyskusję rozpoczęły trzy referaty, wygłoszone kolejno przez prof. Marię Szyszkowską (nt. idei socjalizmu i globalizacji), pisarza i dokumentalisty Stanisława Zawiślińskiego (nt. wyzwań, związanych z postępem technologicznym) oraz sekretarza Prezydium Rady Naczelnej PPS, Jakuba Żabińskiego-Sikorskiego (nt. zadań PPS w kontekście prac programowych).

W długiej i rzeczowej dyskusji głos zabrali również wiceprzewodniczący Prezydium Rady Naczelnej Bogdan Chrzanowski i Cezary Żurawski, były wiceprzewodniczący Jerzy Stefański i rzecznik Jakub Pietrzak. Tezy, co do których panowała zgoda uczestników Konferencji, zostaną przekazane Komisji Programowej Polskiej Partii Socjalistycznej.

Dowiedz się więcej o PPS

Walczymy o lepszą Polskę dla nas wszystkich

Przewiń do góry