1 Maja: Przemówienia na Placu Grzybowskim w Warszawie

GMe9s85XgAAVCS_ — kopia

Jak co roku spotkaliśmy się na Placu Grzybowskim z działaczami lewicowych partii, stowarzyszeń i związków zawodowych, aby upamiętnić robotników i członków Polskiej Partii Socjalistycznej, walczących o niepodległość i socjalizm.

Minutą ciszy uczczono zasłużonych dla Polskiej Partii Socjalistycznej Towarzyszy Bogusława Gorskiego i Ryszarda Dzieniszewskiego. Głos w imieniu PPS zabrał Przewodniczący RN Wojciech Konieczny, Przewodniczący Mazowieckiej RW Andrzej Ziemski i Przewodniczący OKW Kacper Wężyk. W swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na historyczne zdobycze ruchu socjalistycznego w Polsce, a także zwrócili uwagę na problemy i wyzwania, jakie stoją przed nami w najbliższych latach. Sekretarz RN PPS Jakub Żabiński-Sikorski odczytał Apel Pierwszomajowy PPS.

Przemówienia wygłosili również zaproszeni goście, wśród których znalazł się m.in. Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, radna Warszawy Karolina Zioło-Pużuk, Przewodniczący Unii Pracy w Warszawie Piotr Górski, Przewodniczący Stowarzyszenia Historia Czerwona Piotr Ciszewski.

Dowiedz się więcej o PPS

Walczymy o lepszą Polskę dla nas wszystkich

Przewiń do góry