Apel pierwszomajowy 2024

Co roku pierwszego maja świat pracy na całym świecie obchodzi Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Święto to wprowadziła w 1889 roku II Międzynarodówka Socjalistyczna dla upamiętnienia walki amerykańskich robotników o ośmiogodzinny dzień pracy i respektowanie swoich praw.

Polska Partia Socjalistyczna apeluje do społeczności międzynarodowej o działanie na rzecz zachowania światowego pokoju, gdyż tylko pokojowe współistnienie narodów jest rękojmią szczęścia społeczeństwa.

Apelujemy o przestrzeganie prawa międzynarodowego, praw podstawowych i obywatelskich, o szanowanie umów i traktatów. Konflikty i spory muszą być rozwiązywane na drodze dialogu i wzajemnego szacunku. Konflikty zbrojne przynoszą śmierć i cierpienie walczącym stronom, niczego nie rozwiązują, przynoszą jedynie korzyść światowemu kapitałowi nakręcając spiralę zbrojeń.

Polska Partia Socjalistyczna jest partią patriotyczną i niepodległościową. Mamy świadomość tego że na straży naszej niepodległości stoi Wojsko Polskie, lecz ta nowoczesna armia ma bronić naszej niepodległości, nie może być narzędziem rozwiązywania międzynarodowych konfliktów i agresji wobec innych narodów.

Polska Partia Socjalistyczna apeluje do władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej o jak najszybsze przywrócenie ładu prawnego i konstytucyjnego zepsutego przez 8 lat rządów PiS. Prawo musi służyć społeczeństwu. Prawa podstawowe muszą gwarantować podmiotowość wszystkim obywatelom, niezależnie od płci, orientacji seksualnej czy światopoglądu.

Niech słowo prawda znaczy prawda a sprawiedliwość, sprawiedliwość!

Polska Partia Socjalistyczna apeluje o sprawiedliwe prawo, które będzie źródłem zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Ciężar utrzymania państwa musi być rozłożony sprawiedliwie, Nie zgadzamy się na obciążanie ludzi pracy i faworyzowanie kapitału.

NIECH SIĘ ŚWIĘCI 1 MAJA!

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry