Hańba, hańba, hańba…

n_3466fc6a6137a9ddf044304e711efb3939900030193a4de7f4bf96929ad2384f_c
AUTOR

Grzegorz Braun, poseł z ramienia Konfederacji, W trakcie debaty sejmowej nad exposé premiera Donalda Tuska dopuścił się bezprzykładnego aktu ksenofobii i antysemityzmu atakując gaśnicą obchody święta Chanuki. Znieważył majestat Sejmu RP, naruszył nietykalność uczestniczki, obraził uczucia religijne chronione Konstytucją RP.

Reakcja marszałka Hołowni, prezydium sejmu, posłanek i posłów, głównie ze strony większości sejmowej była natychmiastowa, wypełniła prawne i regulaminowe środki dostępne sejmowi. Zostały zainicjowane niezbędne środki prawne

Mój niesmak budzi retoryka prawicowych polityków, którzy wbrew logice czynią głównym winnym i odpowiedzialnym za to skandaliczne wydarzenie marszałka Hołownię i polityków większości sejmowej. To teza nieuzasadniona i kłamliwa.

Eksces posła, mam nadzieję, że już niedługo byłego posła, to skutek występujących w naszym społeczeństwie poglądów antysemickich i rasistowskich. Chociaż to zjawisko marginalne to istnieją skrajnie prawicowe środowiska polityczne, które je tolerują a nawet wspierają. Środowiska te mają swoje korzenie wśród ugrupowań narodowców i faszystów w II RP. Przypominam próby fałszowania historii przez IPN, nagonki na przedstawicieli nauki (prof. Engelking) i publicystów zajmujących się badaniem bolesnych wydarzeń w okresie okupacji hitlerowskiej, negowaniem mordu w Jedwabnem, pogromów i czystek etnicznych.

W pełni popieram inicjatywę Lewicy wyrażoną przez posłankę Annę Marię Żukowską o potrzebie złożenia uchwały sejmowej potępiającej antysemityzm. Uważam, że usunięcie z prezydium sejmu wicemarszałka Konfederacji jest słuszne gdyż mimo pudrowania i lukrowania tej formacji politycznej sentymenty faszystowskie widoczne są jak na dłoni. To sprzeczne z istotą polskości.

Inicjatywa ta nie znalazła poparcia polityków prawicy. Stawiają oni warunek, że uchwała powinna być uzupełniona o zapis mówiący o ochronie chrześcijan. Powołują się na protest pani poseł Wielgus w obronie praw kobiet. Czyn ten miał jakoby naruszać uczucia religijne katolików. Stawiają znak równości pomiędzy bandyckim aktem ksenofobii, a protestem wobec bezprawnej ingerencji środowisk klerykalnych w prawa podstawowe. W tej sprawie wypowiedział się niezawisły sąd, który nie dopatrzył się naruszenia prawa.

Kościół Rzymskokatolicki posiada pozycję dominującą w Polsce. Korzysta z licznych przywilejów,czerpie korzyści materialne. Konstytucja RP gwarantuje ochronę uczuć religijnych, chociaż duch tego prawa wg Trybunału Praw Człowieka miał przede wszystkim chronić mniejszości religijne. Po cóż więc taki zapis? To raczej społeczeństwo, któremu Konstytucja gwarantuje świeckość państwa, potrzebuje ochrony przed wojującym klerykalizmem i organizacjami takimi jak Ordo Iuris.

Przestrzegam przed sugerowaniem choroby psychicznej pana Brauna. Historia sądownictwa zna przypadki gdzie z pospolitego przestępcy robi się chorego psychicznie co pozwala uniknąć kary, Pan Braun jest zdrów jak rydz, a raczej muchomor sromotnikowy. Pan Braun po prostu wykluł się z tego samego bazyliszkowego jaja, co zabójca prezydenta Narutowicza i twórcy gett ławkowych oraz piewcy idei czystości rasowej.

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry