Refleksje w Dniu walki z faszyzmem i antysemityzmem

The_day_after_Kristallnacht
AUTOR

Wczoraj, 9 listopada 2023 roku, obchodziliśmy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem. Ustanowiony w czasach przemiany systemowej 1989 roku, dzień ten ma przypominać nam o tragicznych wydarzeniach z historii, takich jak Noc Kryształowa w 1938 roku, kiedy to nazistowskie Niemcy III Rzeszy dopuściły się pogromu ludności żydowskiej, niszcząc ich sklepy, domy i synagogi w bezprecedensowym akcie przemocy.

Ten dzień również ożywiać w nas przekonanie, by zawsze stać przeciwko dyskryminacji, przemocy i łamaniu praw człowieka. Pochodzenie lub wiara, w jakiej zostaliśmy wychowani, nie wyznacza naszej wartości jako jednostki lub grupy jednostek.

Jako członek Polskiej Partii Socjalistycznej, jestem głęboko zaniepokojony sytuacją na Bliskim Wschodzie, gdzie trwa konflikt izraelsko-palestyński. Nie jestem w tym odczuciu samotny. Blokada pomocy humanitarnej przez skrajnie prawicowy rząd Netanjahu stoi w zupełnej ignorancji do lekcji, jakie jako ludzkość powinniśmy byli wyciągnąć z pogromów lat 40. XX wieku.

Powszechną rzeczą w zachodnich społeczeństwach jest fakt, że potępiamy łamanie praw człowieka i popełnianie zbrodni wojennych. Jednak w strefie Gazy, gdzie codziennie giną niewinni ludzie, w tym kobiety i dzieci, te przekonania zacierają się, ze względu na dehumanizującą rdzenną ludność arabską politykę Likudu i całej izraelskiej skrajnej prawicy. Nie zgadzam się z polityką rządu Izraela, który nie szanuje międzynarodowego prawa i rezolucji ONZ, i który prowadzi nielegalną kolonizację i aneksję ziem palestyńskich. W tym dniu chciałbym wezwać do natychmiastowego zaprzestania tych działań, które doprowadzają do śmierci tak wielu, a przede wszystkim do potępienia przez naród polski tych działań ze strony rządu Izraela. Strach przed przemocą wojenną nie może usprawiedliwiać otwartych zbrodni wojennych i naruszeń prawa międzynarodowego.

Jednocześnie, jako socjaliści, jesteśmy przeciwni wszelkim formom antysemityzmu, który jest jednym z najbardziej odrażających przejawów faszystowskiej ideologii. Nie akceptujemy, że w XXI wieku nadal dochodzi do ataków na Żydów i ich instytucje. Nic nie usprawiedliwia jednostek podejmujących takie działanie.

Z pewnością nie chciałbym, żeby krytyka polityki rządu Izraela była wykorzystywana jako pretekst do szerzenia nienawiści i uprzedzeń wobec całego narodu żydowskiego i jeśli sprzeciw wobec działań Likudu miałby się z tym wiązać, byłaby to ogromna porażka ruchu socjalistycznego. Nie zapominajmy o roli społeczności żydowskiej w państwie polskim dwudziestolecia międzywojennego.

Chociażby odwiedzeni niedawno przez nas działacze Bundu, byli i są częścią historii Polski, polskiego socjalizmu, kultury i społeczeństwa. Wciąż silny w Polsce sentyment antysemicki to wynik skazania na zapomnienie tej części polskiej historii, obejmującej również bojowników o wolność z PPS, przez kolejne i kolejne rządy III RP.

Nie możemy pozwolić, żeby historia się powtórzyła. Nie możemy być obojętni na zło, które dzieje się przed naszymi oczami. Nie możemy milczeć, gdy wokół słyszymy słowa nienawiści i widzimy akty przemocy, niezależnie kto je propaguje. Musimy być aktywni, solidarni i odważni.

Musimy wierzyć, że świat może być lepszy, i że my możemy go zmienić. Musimy działać razem, ponad podziałami i tożsamościami narodowymi, dla pokoju, sprawiedliwości i wolności. Tym właśnie są poglądy antyfaszystowskie zakorzenione w historii, tradycji i nowożytnej praktyce Polskiej Partii Socjalistycznej.

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry