Ewina: 79. rocznica wielkiej bitwy

IMG_3084

W dniu 10 września  2023 roku odbyły się uroczystości z okazji 79 Rocznicy Bitwy Partyzantów III Brygady Armii Ludowej im. gen. Józefa Bema z okupantem niemieckim. W zwycięskiej bitwie pod Ewiną brały udział Socjalistyczne Odziały Bojowe oraz Odziały Wojskowe Polskiej Partii Socjalistycznej. 

Podczas uroczystości „Krzyżami Pamięci” zostali odznaczeni następujące działacze Polskiej Partii Socjalistycznej: dr Andrzej Ziemski, dr Krystyna Narwicz, Iwona Białek-Ostrowska, Piotr Zięba, Marek Jabłoński i Artur Zieliński.

Pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów oddziałów bojowych PPS złożyli wińce m.in. przedstawiciele środowisk PPS: wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PPS – Bogdan Chrzanowski,  delegacja reprezentująca Senatora RP Wojciecha Konicznego,  Rada Mazowiecka PPS, OKR PPS Piotrków Trybunalski oraz przedstawiciele kół PPS Koło – Łódź Polesie i Łódź Widzew. 

Uroczystości upamiętniające jedną z największych bitew partyzanckich II wojny światowej pod Ewiną rokrocznie zbierają liczne grona aktywu społecznego organizacji kombatanckich, członków rodzin poległych jak też działaczy PPS i innych ugrupowań lewicy m.in. Nowej Lewicy i Unii Pracy. Obecni są zawsze posłowie i radni ziemi piotrkowskiej, radomskiej i częstochowskiej. Pamięć patriotycznej przeszłości jest podstawą budowy świadomości historycznej dziś, blisko 80 lat od tamtych wydarzeń.

Artykuł ukazał się w oryginale w Przeglądzie socjalistycznym

Dowiedz się więcej o PPS

Walczymy o lepszą Polskę dla nas wszystkich

Przewiń do góry