Stanowisko PPS ws. protestu „Ani jednej więcej”

Polska Partia Socjalistyczna w pełni popiera hasła protestu „Ani jednej więcej” wyrażane na marszach i wiecach w całej Polsce. Tragiczna śmierć kobiet, które zostały pozbawione prawa do skutecznego leczenia i możliwości terminacji ciąży w obliczu zagrożenia życia, wywołała słuszne oburzenie społeczeństwa.

Tragedie te są związane z represyjnym prawem ograniczającym aborcję ustanowionym na podstawie budzącego wątpliwości prawne i moralne wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Żądamy pełnej liberalizacji praw reprodukcyjnych i dostępności do terminacji ciąży. Prawo do decydowania kobiet o sobie należy wyłącznie do kobiet i wynika z pakietu praw podstawowych. Ustawodawstwo regulujące aborcję ma być oparte o normę prawną, a nie religijną, ideologiczną i światopoglądową.

Twierdzenie, że zaostrzenie prawa do terminacji ciąży nie miało wpływu na tragedię kobiet, to hipokryzja. Wyrok TK usunął tak zwany warunek „eugeniczny” dotyczący aborcji trwale uszkodzonego płodu. Spowodowało to wygenerowanie represyjnych zapisów prawnych w kodeksie karnym. Przykładowo penalizacja tzw. pomocnictwa. Następstwem jest bierna postawa niektórych lekarzy wobec objawów patologii ciąży wskutek lęku przed odpowiedzialnością karną.

Panie prezesie Kaczyński! Twierdzenie, że oburzenie społeczeństwa to efekt propagandy i fikcja, świadczy o Pańskiej bezduszności, oderwaniu od realiów i ignorancji.

Żądamy likwidacji „klauzuli sumienia”. Deklarujący ją lekarze odwołują się do przekonań religijnych lub specyficznie pojmowanej moralności. Lekarz, który z jakiegoś powodu nie chce wykonywać zabiegów należących do standardowego pakietu w jego specjalizacji, powinien ją zmienić lub usunąć się z zawodu.

Twierdzenie, że cały zakład ochrony zdrowia jest objęty haniebną klauzulą sumienia jest bezzasadne, gdyż zakład nie posiada sumienia. Takie placówki ochrony zdrowia powinny utracić finansowanie NFZ.

Gdyby jednak nie udało się zlikwidować tej patologii prawnej, apelujemy do kierowników placówek ochrony zdrowia o delegowanie lekarzy deklarujących klauzulę sumienia do prac administracyjnych.

Konstytucja gwarantuje nam świeckość. Oczekujemy ograniczenia nieetycznych działań organizacji o charakterze religijnym, które wywierają naciski na pacjentki, lekarzy, a nawet na organy państwa.

Żądamy finansowania metody in vitro z budżetu państwa dla wszystkich borykających się z problemem bezpłodności. Jest to skuteczna metoda leczenia, czego dowodem jest kilka tysięcy dzieci, które dzięki niej przyszły na świat. Żadne paramedyczne teorie nie zastąpią skutecznej metody leczenia.

Stanowisko PPS oparte jest o ponad stuletnią pracę polityczną i społeczną działaczek naszej partii. Przykładem niech będzie tow. Justyna Budzińska-Tylicka i jej zaangażowanie w ruch świadomego macierzyństwa.

(-) Wojciech Konieczny

Wojciech Konieczny
Przewodniczący Rady Naczelnej
Polskiej Partii Socjalistycznej

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry