Stanowisko PPS ws. porozumienia między NSZZ „Solidarność” a rządem dot. praw pracowniczych

Polska Partia Socjalistyczna ze zdziwieniem przyjęła do wiadomości podpisane w Stalowej Woli porozumienie między ZZ „Solidarność” a rządem, dotyczące praw pracowniczych. PiS i premier Morawiecki przedstawiają ten akt jako ogromny sukces, a przewodniczący Solidarności podkreśla związek Solidarności z prawicą. Nie oceniamy polityki samorządnego związku, lecz naturalny porządek to dialog władzy ze związkami, ale siedzą one po przeciwnych stronach stołu.

PPS uważa fakt podpisania porozumienia z jednym związkiem za skandaliczny. Takie układy powinny być zawierane na forum Rady Dialogu Społecznego, mówi o tym ustawa o związkach zawodowych. RDS to platforma gdzie spotykają się przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych, pracodawców i rządu. Jedynie dialog na tym szczeblu posiada mandat społeczny.

Relacjonowane z zachwytem przez pana premiera i pana przewodniczącego NSZZ porozumienie niewątpliwie zawiera rozwiązania korzystne dla pracowników, ale pomija cały katalog spraw, które należy rozwiązywać, jak przykładowo płace budżetówki. Porozumienie traktuje ten temat ogólnikowo, w sposób niejasny.

Dialog społeczny jest ważną instytucją ustrojową Rzeczypospolitej Polskiej, zagwarantowaną w Konstytucji. W art. 20 mowa jest o „partnerach społecznych”.

Żądamy zachowania zasady negocjowania i zawierania porozumień z wszystkimi partnerami dialogu społecznego! Uważamy, że platforma dialogu musi być poszerzona o społeczne organizacje pro pracownicze, obecnie wykluczone z dialogu.

PPS będzie wspierać niezależny ruch związkowy, gdyż w swej naturze ma on charakter lewicowy a jego cele są zbieżne z ideą socjalizmu.

(-) Wojciech Konieczny

Wojciech Konieczny
Przewodniczący Rady Naczelnej
Polskiej Partii Socjalistycznej

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry