Stanowisko PPS ws. praw dziecka

Dziecko nie jest własnością!

Zwracamy się do sił społecznych, które odwołują się do idei humanizmu i zasad opisanych w prawach człowieka. Musimy zmienić promowaną przez chadecką i populistyczną prawicę koncepcję postrzegania dobra dziecka poprzez etos rodziny.

Dziecko to istota ludzka, nie jest niczyją własnością. Nie istnieje coś takiego jak władza rodzicielska! Rodzice otrzymują od natury, ogromny przywilej do opieki i troski o młodego człowieka. Jeżeli nie wypełniają go należycie, trzeba niezwłocznie go odebrać. Jest to rola państwa. Taki obowiązek nakłada na władzę Konstytucja RP.

Bezkrytyczne twierdzenie, że każda rodzina wyraża przypisywany jej etos opiekuńczy, jest zagrożeniem dla dobra dzieci. Odseparowanie krzywdzonego dziecka od patologicznego środowiska przynosi mniej szkód niż piecza zastępcza, nawet dom dziecka. W placówkach opiekuńczych działali wspaniali pedagodzy, Korczak, Falska i wielu innych. W porównaniu z patologiami dziejącymi się w dysfunkcyjnych rodzinach czasem uważających się za katolików, dom dziecka nie jest rozwiązaniem najgorszym. Z instytucji sprawującej pieczę zastępczą wychodzą normalni ludzie, z rodzin patologicznych, nadużywających alkoholu, zdolnych do przemocy fizycznej, psychicznej, a nawet seksualnej, prawie nigdy. Ubóstwo to także czynnik niszczący szczęśliwe dzieciństwo. Opowieści o rodzinnej sielance nie zastąpią braku butów. Jednak w tym wypadku państwo ma obowiązek wspierania i pomocy.

Zwracamy się do elit politycznych wszelkich barw i orientacji o zaprzestanie wykorzystywanie tragedii dziecka, nie pierwszej i nie jedynej, do walk politycznych, szukania winnych unikania odpowiedzialności i epatowania fałszywym zaangażowaniem.

My socjaliści, kierując się normami humanizmu socjalistycznego, zwracamy się do polskiego społeczeństwa o czujność obywatelską, dobro dzieci jest wartością nadrzędną. Ta wartość nie może być ograniczana sloganami o świętości rodziny, prawem miru domowego czy pseudoideami i wadliwym prawem

To nasza racja stanu, gdyż to dzieci staną się przyszłymi budowniczymi naszej ojczyzny.

(-) Wojciech Konieczny

Wojciech Konieczny
Przewodniczący Rady Naczelnej
Polskiej Partii Socjalistycznej

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry