Stanowisko PPS ws. protestu rolników

Polska Partia Socjalistyczna popiera protest rolników i postulaty środowiska producentów żywności związane z importem zboża z terytorium Ukrainy.

Polskie rolnictwo ma zdolność zapewnienia obywatelom podstawowej samowystarczalności żywnościowej. Import jest konieczny, lecz jedynie ze względu na sezonowość upraw i okresowe obiektywne zaburzenia produkcji. Import jest równoważony eksportem, a ten stanowi ważny element gospodarki.

Nieuzasadniony import zbóż oraz innych produktów rolno-spożywczych ma uzasadniać chęć pomocy walczącej Ukrainie w eksporcie do krajów rozwijających się, dla których to kwestia walki z głodem.

Przez Polskę i inne kraje graniczące z Ukrainą miał przechodzić tranzyt do krajów bardzo potrzebujących pomocy żywnościowej. Jaka jest rzeczywistość?

Przez nasz kraj nie pędzą wagony kolejowe wypełnione ukraińskim zbożem do polskich i europejskich portów, w których stoi flota „zbożowców” z krajów Afryki i Azji. Produkty rolne w bliżej nieokreślony sposób zalegają nasze magazyny i przedostają się na polski rynek, rujnując gospodarkę rolną, pozbawiają nasze rolnictwo możliwości zarabiania na rodzimej produkcji.

Polityka importowa prawicowego rządu PiS doprowadzi do zubożenia zarówno ukraińskich, jak i polskich rolników. PPS żąda od władz RP natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionego importu żywności na polski rynek,

Żądamy ujawnienia firm, które w sposób korupcyjny, a także legalnie wskutek wadliwego prawa, wprowadzają na nasz rynek ukraińską żywność ze szkodą dla producentów rolnych. Oczekujemy, że kontrola obejmie podmioty gospodarcze niezależnie od powiązań politycznych.

Żądamy kontroli jakościowej i sanitarnej oraz rzetelnego informowania konsumentów o składzie i pochodzeniu produktów żywnościowych na rynku detalicznym.

Uważamy za konieczne przeanalizowanie źródeł importu żywności. Czy są one produktem ukraińskich rolników i wspierają Ukrainę, czy to produkt ponadnarodowych koncernów powiązanych z oligarchami finansowymi?

Protestujący rolnicy, jesteśmy z wami!

(-) Wojciech Konieczny

Wojciech Konieczny
Przewodniczący Rady Naczelnej
Polskiej Partii Socjalistycznej

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry