Apel na 1 Maja 2023

P1090206

Co roku pierwszego maja ludzie pracy na całym świecie obchodzą Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Święto to wprowadziła w 1889 roku II Międzynarodówka Socjalistyczna dla upamiętnienia krwawej tragedii w Chicago w Stanach Zjednoczonych.

Demonstracje i strajki w Chicago w 1886 roku i później, były spowodowane fatalnymi warunkami pracy, niskimi płacami i dwunastogodzinnym dniem roboczym. Robotnicy dążyli do wprowadzenia ośmiogodzinnego dnia pracy.

Polska Partia Socjalistyczna od 130 lat aktywnie uczestniczy w walce o prawa pracownicze i godne życie ludzi pracy. Cieszymy się naszym świętem. Wiele osiągnęliśmy. Z inicjatywy premiera Moraczewskiego mamy nowoczesny kodeks pracy, a osiem godzin roboczych jest normą.

Nie zapominajmy jednak, że do celu jeszcze daleko. Były i są nadal siły pragnące zawłaszczyć etos robotniczego święta oraz socjalistyczną ideę ustroju sprawiedliwego państwa. PPS przeciwstawia się manipulacjom prawicowego rządu PiS, który cynicznie głosi hasła społeczne w celu utrzymania władzy. Jako socjaliści nie zgadzamy się też na utożsamianie patriotyzmu, który stanowi integralną część polskiej myśli socjalistycznej, z nacjonalizmem i ksenofobią propagowaną przez środowiska prawicowe.

Apelujemy do wszystkich sił demokratycznych o nieustawanie w działaniu na rzecz światowego pokoju opartego o prawo do samostanowienia narodów, prawa człowieka i zasady prawa międzynarodowego. Sprzeciwiamy się zbrodniczej działalności nacjonalistów, ksenofobów i dyktatorów.

Apelujemy do wszystkich ludzi pracy o nieustawanie w walce i działaniu na rzecz godnych warunków życia i zatrudnienia. Jednoczymy się w działaniu z lewicowymi partiami, związkami zawodowymi i organizacjami pracowniczymi.

Apelujemy do demokratycznych sił politycznych naszej ojczyzny o odbudowę państwa prawa gwarantującego nam sprawiedliwość, a Polsce pełen udział w działaniach Unii Europejskiej, której jesteśmy członkiem.

Zwracamy się z apelem do towarzyszek i towarzyszy z PPS, zwolenników socjalistycznej koncepcji państwa i działaczy politycznych o lewicowych poglądach o wzmożoną aktywność w okresie czekających nas wyborów parlamentarnych, samorządowych i do Parlamentu Europejskiego. Zaangażowaniem politycznym możemy zagwarantować nasz udział w budowie demokratycznej ojczyzny i realizacji naszego programu.

NIECH SIĘ ŚWIĘCI PIERWSZY MAJA!

Dowiedz się więcej o PPS

Walczymy o lepszą Polskę dla nas wszystkich

Przewiń do góry