Apel na 1 Maja 2023

P1090206
ZOBACZ TAKŻE

Co to PPS?

„Dotychczasowe rządy III RP nie potrafiły zaspokoić potrzeb ludzi pracy…”

Co roku pierwszego maja ludzie pracy na całym świecie obchodzą Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Święto to wprowadziła w 1889 roku II Międzynarodówka Socjalistyczna dla upamiętnienia krwawej tragedii w Chicago w Stanach Zjednoczonych.

Demonstracje i strajki w Chicago w 1886 roku i później, były spowodowane fatalnymi warunkami pracy, niskimi płacami i dwunastogodzinnym dniem roboczym. Robotnicy dążyli do wprowadzenia ośmiogodzinnego dnia pracy.

Polska Partia Socjalistyczna od 130 lat aktywnie uczestniczy w walce o prawa pracownicze i godne życie ludzi pracy. Cieszymy się naszym świętem. Wiele osiągnęliśmy. Z inicjatywy premiera Moraczewskiego mamy nowoczesny kodeks pracy, a osiem godzin roboczych jest normą.

Nie zapominajmy jednak, że do celu jeszcze daleko. Były i są nadal siły pragnące zawłaszczyć etos robotniczego święta oraz socjalistyczną ideę ustroju sprawiedliwego państwa. PPS przeciwstawia się manipulacjom prawicowego rządu PiS, który cynicznie głosi hasła społeczne w celu utrzymania władzy. Jako socjaliści nie zgadzamy się też na utożsamianie patriotyzmu, który stanowi integralną część polskiej myśli socjalistycznej, z nacjonalizmem i ksenofobią propagowaną przez środowiska prawicowe.

Apelujemy do wszystkich sił demokratycznych o nieustawanie w działaniu na rzecz światowego pokoju opartego o prawo do samostanowienia narodów, prawa człowieka i zasady prawa międzynarodowego. Sprzeciwiamy się zbrodniczej działalności nacjonalistów, ksenofobów i dyktatorów.

Apelujemy do wszystkich ludzi pracy o nieustawanie w walce i działaniu na rzecz godnych warunków życia i zatrudnienia. Jednoczymy się w działaniu z lewicowymi partiami, związkami zawodowymi i organizacjami pracowniczymi.

Apelujemy do demokratycznych sił politycznych naszej ojczyzny o odbudowę państwa prawa gwarantującego nam sprawiedliwość, a Polsce pełen udział w działaniach Unii Europejskiej, której jesteśmy członkiem.

Zwracamy się z apelem do towarzyszek i towarzyszy z PPS, zwolenników socjalistycznej koncepcji państwa i działaczy politycznych o lewicowych poglądach o wzmożoną aktywność w okresie czekających nas wyborów parlamentarnych, samorządowych i do Parlamentu Europejskiego. Zaangażowaniem politycznym możemy zagwarantować nasz udział w budowie demokratycznej ojczyzny i realizacji naszego programu.

NIECH SIĘ ŚWIĘCI PIERWSZY MAJA!

Przewiń do góry Skip to content