Stanowisko PPS ws. obrony praw podstawowych obywateli

Polska Partia Socjalistyczna przestrzega przed rodzącym się w naszej ojczyźnie widmem dyktatury. Prawica pod pozorem ochrony społeczeństwa przed wyimaginowanymi zagrożeniami narusza nasze prawo do prywatności i sfery osobistej wynikające z praw podstawowych, tak niemiłych obozowi władzy.

Przykładem jest bezprawne zajęcie dokumentacji medycznej z gabinetu pani Marii Kubisy, ginekolog, przez prokuratora. Zostało w skandaliczny sposób naruszone prawo do tajemnicy lekarskiej i sfery prywatności pacjentek.

Demokratyczne społeczeństwa uznały że istnieją zawody szczególnego zaufania publicznego, to przykładowo prawnik, lekarz, dziennikarz i przyznały im prawo do zachowania tajemnicy zawodowej. Służy to relacji państwo – obywatel, która powinna wynikać z zasad wolności jednostki i poszanowania prawa, także zwyczajowego.

Prokuratura, służby, policja coraz głębiej ingerują w naszą prywatność. Jesteśmy inwigilowani przy pomocy bardzo wyrafinowanych środków, ograniczono prawo prasowe o zachowaniu tajemnicy źródła informacji, donosy i zeznania „skruszonych” przestępców są podstawą do oskarżeń, a wszystko to ma nas chronić przed iluzorycznym zagrożeniem.

Ustawa RODO ma chronić naszą prywatność, niestety poza tym, że czasem utrudnia życie, nie chroni nas przed bezzasadnym wścibstwem władzy. Ciekawi nas czy władza odważy się naruszyć tajemnicę spowiedzi, to doskonałe źródło informacji.

Historia uczy nas, że rodzące się reżimy dyktatorskie zaczynały od ograniczenia praw obywatelskich, w tak zwanej trosce o dobro obywateli, moralność czy czystość rasową. Socjaliści wraz ze światową lewicą przestrzegali, ale świat nie zawsze słyszał.

Po odsunięciu PiS od władzy, przywrócimy europejskie normy prawne. Wymiar sprawiedliwości zajmie się ściganiem przestępców, do historii odejdzie śledzenia opozycji i naruszaniem prywatności zwykłych ludzi, nawet jeżeli ich poglądy nie podobają się władzy.

(-) Wojciech Konieczny

Wojciech Konieczny
Przewodniczący Rady Naczelnej
Polskiej Partii Socjalistycznej

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry