Uchwała RN PPS ws. cofnięcia zgody na posługiwanie się symbolami i nazwą PPS dla dotychczasowego Koła Parlamentarnego PPS

  1. Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej cofa zgodę na posługiwanie się nazwą, znakami, symbolami oraz skrótami Polskiej Partii Socjalistycznej dotychczasowemu Kołu Parlamentarnemu PPS.
  2. Traci moc Uchwała Rady Naczelnej PPS z dnia 15.01.2022. w sprawie współpracy z Kołem Parlamentarnym PPS.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 05.02.2023.

(-) Wojciech Konieczny

Wojciech Konieczny
Przewodniczący Rady Naczelnej
Polskiej Partii Socjalistycznej

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry