Stanowisko PPS ws. ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Polska Partia Socjalistyczna dostrzega konieczność transformacji energetycznej Polski. Wzrost udziału źródeł odnawialnych w miksie energetycznym jest niezbędny dla poprawy klimatu, zdrowia Polaków i jakości naszego życia.

Mamy świadomość tego, że lokalizacja i eksploatacja farm wiatrowych musi być objęta prawem tak jak inne inwestycje, lecz prawo to należy tworzyć w oparciu o rzetelne badania naukowe i opinie niezależnych specjalistów. Obecna ustawa wiatrakowa, „10H” to skutek lobbingu i rozsiewania nieprawdziwych, „fejkowych” informacji.

Opowiadamy się za przyjęciem ustawy, która zliberalizuje obecne prawo i umożliwi rozwój lądowej energetyki wiatrowej. Dopisanie w ostatniej chwili poprawki zwiększającej odległość od zabudowań o 200 m to czysta demagogia pozbawiona racjonalnego uzasadnienia, która zmniejsza o 60-70% powierzchnię dostępną dla energetyki wiatrowej w pierwotnym brzmieniu projektu.

Ustawa gwarantująca zaangażowanie społeczeństwa i korzyści płynące z tworzenia rozproszonej energetyki znajdzie społeczną akceptację. W tym konkretnym przypadku referenda lokalne to złe rozwiązanie, można nimi manipulować, a proces inwestycyjny ulegnie znacznemu wydłużeniu.

Apelujemy do rządu o tworzenie i wspieranie badań i inwestycji, których celem będzie produkcja urządzeń i tworzenie rodzimych technologii dla energetyki odnawialnej. Pełna transformacja energetyczna to własna baza wytwórcza.

(-) Wojciech Konieczny

Wojciech Konieczny
Przewodniczący Rady Naczelnej
Polskiej Partii Socjalistycznej

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry