Stanowisko PPS ws. wolności wypowiedzi

Polska Partia Socjalistyczna wyraża oburzenie praktykami władzy, których celem jest ograniczenie prawa do wolności wypowiedzi gwarantowanego przez Konstytucję RP. PPS solidaryzuje się z protestem mediów przeciw cenzorskim zapędom prawicowego rządu PiS oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

Pod rządami prawicy coraz częściej dochodzi do naruszania zasad demokracji. Obywatele są świadkami zamiatanych pod dywan afer politycznych i gospodarczych.

Zgodnie z obowiązującym prawem, na straży wolności wypowiedzi powinna stać Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W pierwszym artykule Ustawy Prawo prasowe czytamy: „Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.”

Prawo prasowe określa formy działania w przypadku publikacji informacji niezgodnych z prawdą, dając możliwość sprostowania i polemiki. O naruszeniu tego prawa decyduje wyłącznie sąd, a nie polityk. KRRiT nie ma uprawnień cenzorskich.
Obywatele muszą mieć dostęp do różnorodnych źródeł informacji. Potrzebujemy mediów, które mają odwagę nagłaśniać sprawy niewygodne dla elit rządzących naszą ojczyzną. To szczególnie ważne w roku wyborczym 2023.

(-) Wojciech Konieczny

Wojciech Konieczny
Przewodniczący Rady Naczelnej
Polskiej Partii Socjalistycznej

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry