Relacja z konferencji naukowej nt. 130-lecia PPS

IMG_1614

W dniu 27 października 2022 roku w ramach obchodów 130-lecia Polskiej Partii Socjalistycznej odbyła
się konferencja naukowa „PPS w walce o niepodległość Polski i sprawiedliwość społeczną. Dorobek i
perspektywy rozwoju”.

Konferencję organizowała Komisja Historyczna pod patronatem Komitetu Obchodów 130-lecia
Polskiej Partii Socjalistycznej.

W Programie Konferencji znalazły się:

  1. Wystąpienie Senatora Wojciecha Koniecznego, przewodniczącego RN PPS
  2. dr Andrzej Ziemski – Kongres Paryski (1892) otwarł drogę rozwoju polskiego socjalizmu
  3. prof. dr hab. Rafał Chwedoruk – Ewolucja myśli politycznej PPS
  4. prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska – Idee socjalizmu w przyszłości

Zarówno w wystąpieniu przewodniczącego Rady Naczelnej PPS jak i w referatach programowych znalazły się ważne stwierdzenia dotyczące kluczowej roli PPS w całym okresie swej historii w walce o niepodległość Polski, sprawiedliwość społeczną, dobro człowieka, wolność jednostki i demokrację. Szczególne znaczenie mają historyczne doświadczenia PPS dla kształtowania programu politycznego socjalistów w przyszłości. Uznano, że wskazania programowe PPS i jej doświadczenia mają nieprzemijający charakter i nie utraciły swej aktualności, szczególnie w dobie ekspansji neoliberalnej retoryki i działań współczesnego kapitalizmu.

W dyskusji zabrało głos kilkunastu mówców. W konferencji uczestniczyło kilkadziesiąt osób z Warszawy i innych miast, reprezentujących środowiska lewicy socjalistycznej. W ramach obchodów 130-lecia PPS przewidziana jest w dniu 19 listopada 2022 roku uroczyste spotkanie, które zgromadzi liczne grono działaczy PPS i przedstawicieli całej polskiej lewicy.

Dowiedz się więcej o PPS

Walczymy o lepszą Polskę dla nas wszystkich

Przewiń do góry