PPS uczestniczy w spotkaniu demokratycznej opozycji

Z inicjatywy Socjaldemokracji Polskiej odbyło się spotkanie partii politycznych reprezentujących demokratyczną opozycję. Spotkanie miało miejsce 5 września w siedzibie OPZZ. Uczestniczyli: Polska Partia Socjalistyczna, reprezentowana przez towarzyszy Cezarego Żurawskiego i Ryszarda Dzieniszewskiego, Partia Zieloni, Polskie Stronnictwo Ludowe, Platforma Obywatelska, Unia Pracy oraz Wolność i Równość.

Spotkanie odbyło się w siedzibie OPZZ. Zaproszonych gości powitał przewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski. Życzył on uczestnikom spotkania owocnych obrad, jednocześnie zadeklarował neutralność polityczną Porozumienia ZZ.

W imieniu organizatora, SDPL, Arkadiusz Kasznia przedstawił uczestników spotkania, jego cel oraz formę. Zaproponował uczestnikom wspólny dla całej demokratycznej opozycji start w wyborach oraz wspólne wypracowanie programu. Celem takiego działania ma być przede wszystkim odsunięcie PiS od dominacji w polskim parlamencie.

Zwrócił także uwagę na zagrożenie ze strony prawicy, która próbuje manipulować ordynacją wyborczą, podziałem na okręgi wyborcze i opóźnianiem wyborów terytorialnych, co zdaniem SDPL ma zwiększać szanse wyborcze PiS.

Przewodniczący Zarządu Krajowego Socjaldemokracji Polskiej, Wojciech Filemonowicz zaproponował zebranym wspólny start w wyborach parlamentarnych całej demokratycznej opozycji oparty o wspólnie wypracowany program. Sprawę list wyborczych należałoby odłożyć do czasu startu kampanii wyborczej, Powinna być stworzona przez naszych wyborców w formie wspólnego konsensusu.

W dyskusji przedstawiciele partii politycznych zwrócili uwagę na sprzeczności w programach demokratycznych partii i potrzebę dalszej dyskusji dotyczącej wspólnych zamierzeń.

Należy zwrócić uwagę na wystąpienie tow. Dzieniszewskiego, który oprócz wielu spraw społecznych poruszył rolę Senatu RP i paktu senackiego. Spotkanie zakończyło się deklaracją kontynuacji spotkań i dyskusją nad projektem SDPL

Dowiedz się więcej o PPS

Walczymy o lepszą Polskę dla nas wszystkich

Przewiń do góry