Stanowisko PPS ws. katastrofy ekologicznej na rzece Odrze

Polska Partia socjalistyczna protestuje przeciw wyjątkowemu brakowi odpowiedzialności prawicowego rządu PiS w obliczu klęski ekologicznej na rzece Odrze.

W ostatnich dniach lipca, wędkarze i organizacje ekologiczne zaobserwowały masowe śnięcia ryb w rejonie dolnego Śląska, o czym poinformowały lokalne władze i instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną. Aktywiści PZW i mieszkańcy gmin dotkniętych zatruciem wody, na własną rękę rozpoczęli oczyszczanie rzeki.

Co zrobiły władze lokalne i organy centralne naszego państwa? Nic! Nie ogłoszono alarmu ekologicznego, nie ostrzeżono ludności miejscowej o zagrożeniu, nie zabezpieczono skażonych regionów. Służby medyczne nie rozpoczęły badań profilaktycznych wśród mieszkańców zagrożonych zatruciem.

Odra to rzeka graniczna. Wzywamy do prędkiego śledztwa nad pochodzeniem zanieczyszczeń we współpracy z Niemcami i Unią Europejską. Niestety polskie instytuty naukowe powiązane z instytucjami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną nie rozpoczęły badań nas zjawiskiem i jego źródłem.

PPS jest przeciwko upolitycznianiu ochrony środowiska przez prawicowy rząd PiS. Nasze rzeki, jeziora i lasy są dobrem wspólnym wszystkich Polek i Polaków.

Lekkomyślność w reakcji rządu na katastrofę ekologiczną na Odrze powinna doprowadzić do natychmiastowej dymisji ministra środowiska.

Wojciech Konieczny
Przewodniczący Rady Naczelnej PPS

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry